Óda na zahradní slavnost

Óda na zahradní slavnost

Emma Petrů, Alena Votavová

Bylo 30. září, básní čas,

hrdliččin zval ku lásce hlas.

Hlasy studentů zahradou se rozléhají,

Divákům nad dílem dech se tají …

Díla emotivní, melancholická, hravá,

Smutek, agrese i láska pravá.

Drama, próza, zpěv a poezie,

Krásy přírody s vášní opěvuje.

Romantický máj přírodou zní,

Jarmila v hlubinách navěky spí.

Dramaťák má tvorbu autorskou,

Sbor zakončí modlitbou

Představení končí, modlitba zní,

Zbývá ještě povinnost poslední.

Pan Bartoníček za zahradou stojí,

Vytvořil ji se studenty od východu k západu,

Každý z vás jistě si teď spojí,

Že tu budeme mít Romana Bartoníčka zahradu.

Publikováno v kategorii Různé.