Pozvánka na křest knihy

V pondělí 8. dubna 2019 od 12 hod. se v hudebně GJO uskuteční slavnostní křest Korespondence Jiřího Ortena.

Letos v únoru vydalo pražské nakladatelství Torst závěrečný, osmý svazek spisů Jiřího Ortena – Korespondenci. Kniha je to velmi obsáhlá, neboť představuje 857 odeslaných i přijatých dopisů z let 1931–1941. Řazeny jsou abecedně podle básníkových korespondenčních partnerů, jimiž byly významné osobnosti české literatury (I. Blatný, K. Čapek, V. Černý, F. Halas, V. Holan, J. John, P. Tigrid ad.), divadla, studentského života, ale i členové jeho rodiny a přátelé. Zvlášť obsáhlá je Jiřího korespondence s přítelkyní Věrou Fingerovou a matkou Bertou Ohrensteinovou.

Publikaci uspořádala a k vydání připravila PhDr. Marie Havránková z Ústavu pro českou literaturu AV ČR. Slavnostní představení knihy se uskuteční 8. dubna na GJO, kde o publikaci a o básníkovi pohovoří také literární historička PhDr. Marie Rút Křížková a redaktor nakladatelství Torst PhDr. Jan Šulc.

 

 

Publikováno v kategorii Český jazyk.