Přírodovědný kroužek

V úterý dne 11. 10. 2022 od 16:00 hod. proběhne v laboratoři fyziky experimentální kroužek – Měření odporu lidského těla. Zájemci se hlásí u Ing. O. Šíly do úterý 10:00 hod.

Publikováno v kategorii Různé.