Přírodovědný kroužek

V úterý dne 30.11.2021 proběhne laboratorní cvičení přírodovědného kroužku. Pozvání platí pro studenty vyššího i nižšího gymnázia. Oborem je fyzika a téma zní: a) hydraulický lis pomocí injekčních stříkaček b) měření napětí v zásuvce sondou Pasco c) výkon lidského těla při běhu do schodů d) měření hustoty lidského těla pomocí odměrného válce, chyby v měření

Začátek je od 16:00 hod. v laboratoři fyziky pod vedením Ing.. O. Šíly.

Publikováno v kategorii Různé.