Přírodovědný kroužek

V úterý 11. 9. byl otevřen přírodovědný kroužek.

 

 

 

Myšlenka na otevření přírodovědného kroužku se zrodila v průběhu školního roku 2017/2018. Impulsem k jeho vytvoření byla snaha dát studentům se zájmem o danou problematiku čas a prostor k dalšímu vzdělávání a k seberealizaci v oblasti přírodních věd. Kroužek je zaměřen na zkoumání přírody, pokusy a pozorování, rozvoj matematického a logického myšlení, objevování praktičnosti lidských vynálezů. Studenti by měli získat rozšiřující znalosti, dovednosti a kompetence v oblasti biologie, chemie a fyziky.

Časová dotace: 2 vyučovací hodiny týdně

Vyučující: Mgr. Jiří Černohorský, Mgr. Václava Kapitánová, PhDr. Petr Němeček Ph.D., Mgr. Roman Bartoníček

Přihlašovat se můžete prostřednictvím systému Moodle, přes Romana Bartoníčka – mimoškolní aktivity. Laboratorní cvičení probíhají vždy v úterý od 16:00 – 17:30 hod. Kapacita je omezená. Další praktikum proběhne 18. 9. 2018.

Již tento týden proběhla praktická histologická cvičení v biologii. Následující týden se mohou hlásit zájemci o chemii, ale tentokrát pouze z nižšího gymnázia (téma: Důkaz uhlíku a vodíku)

Roman Bartoníček

Publikováno v kategorii Různé.