Projekt Náš hlas

Ve čtvrtek 14. 3. 2024 se na našem gymnáziu uskutečnil projekt Náš hlas. Projekt je zaměřen na zmocnění a aktivizaci mladých lidí, kteří pocházejí z vícejazyčných rodin, či mají migrační zkušenosti.

Dané zmocnění a aktivizace pak spočívá v prosazování změn v oblastech, kde se setkávají se znevýhodněním. Nejčastěji se jedná o překážky nebo nedorozumění v oblastech  vzdělávání, kde naráží na systémové bariéry v podobě nerovných příležitostí, chybějící podporu a nedostatek vhodných způsobů, jak vyjádřit své obavy a hájit své zájmy.

S projektem přišla studentka 3. ročníku Ninh Le Ngoc Anh. Anička chtěla projekt představit pro žáky  GJO ve spolupráci s organizací META, pod kterou projekt patří. My jsme se rozhodli využít tohoto tématu a pozvali jsme žáky a žákyně, stejně jako jejich učitele a pedagogické asistenty ze základních škol v Kutné Hoře k panelové diskusi.

Poselstvím projektu bylo představení zkušeností mladých lidí z vícejazyčných rodin, kteří studují na českých školách, ale vlastně i faktu, že říct si o pomoc, zajímat se o dění kolem sebe a mít právo na řešení svých problémů, by mělo být přirozeností všech lidí bez ohledu na místo narození.

Děkujeme všem zúčastněným stranám a základním školám v Kutné Hoře, že se do projektu se svými žáky zapojily.

Roman Bartoníček

Publikováno v kategorii Různé.