Skvělé úspěchy v krajské přehlídce SOČ

V pátek 22. dubna pořádalo GJO krajskou přehlídku Středoškolské odborné činnosti (SOČ).

Odborné poroty hodnotily v 17 vědních oborech celkem 64 seminárních prací, jejichž autory byli studenti z mnoha gymnázií a středních odborných škol Středočeského kraje. Gymnázium Jiřího Ortena dosáhlo mimořádného úspěchu, když se jeho studenti umístili na několika medailových pozicích:

– V oboru Biologie (4) Tomáš Chlubna (C4A) s prací „Fágová terapie skupiny ESKAPE“ obsadil 1. místo.

– V oboru Zdravotnictví (6) Martin Nedecký (V6A) s prací „Účinek sulforafanu na regionální průtok krve mozkem“ obsadil 1. místo.

– V oboru Strojírenství, hutnictví a doprava (9) Vojtěch Zvolský (V8A) s prací „Železnice v Čáslavi – její minulost, současnost a budoucnost“ obsadil 1. místo a Jan Mikyna (C4B) s prací „Konstrukce CNC frézky“ skončil na 2. místě.

– V oboru Historie (16) Aneta Silvestrová (V8A) s prací „Historie pomocných technických praporů a paměti příslušníka Bohuslava Silvestra (*1929)“ obsadila 2. místo a Jaroslav Valeš (C4A) s prací „Výstavba ulic Chelčického a U Prachárny na horním Žižkově v Kutné Hoře“ skončil na 3. místě.

– V oboru Filozofie, politologie a ostatní humanitní a společenskovědní obory (17) Prokop Němeček (C4B) s prací „Vývoj náboženství v západním světě z deocentrického hlediska“ obsadil 1. místo.

– A v oboru Informatika (18) Tadeáš Petrů (V8A) s prací „Program pro nejefektivnější využití lineárního materiálu“ obsadil 1. místo.

Všem studentům gratulujeme a děkujeme za skvělou reprezentaci GJO. A pokud příslušná porota rozhodla o jejich postupu do celostátní přehlídky SOČ, která se v červnu uskuteční rovněž na naší škole, přejeme hodně úspěchů!

Lukáš Provaz

Publikováno v kategorii Různé.