Sportovky – Lezení na umělé stěně

Každé pondělí od 16:05 – začínáme v pondělí 10. září 2018. Přijďte na první schůzku (vezměte si sportovní oblečení) nebo se nahlaste u Mgr. Marka Manna – e-mail: marek.mann@gymkh.eu, kabinet č. 201.

Hlásit se mohou studenti všech ročníků

Publikováno v kategorii Různé.