Sportovky – Lezení na umělé stěně

Každé pondělí od 16:05 – začínáme 11. září 2017.
Přijďte na první schůzku nebo se nahlaste u Mgr. Marka Manna – mail: marek.mann@gymkh.eu, kabinet č. 201.

 

Hlásit se mohou studenti všech ročníků.

Publikováno v kategorii Tělesná výchova.