Střípky z Veletrhu cestovního ruchu …

Týdny a měsíce příprav, výjezdy do měst a regionů, natáčení videí, kreslení kulis, nácvik tanečních a divadelních vystoupení, skládání hudby, vaření a pečení kulinářských specialit, hledání způsobů, jak oslovit porotu, studenty, učitele, rodiče a prarodiče, že právě váš kraj je prostě ten nejlepší. V pátek 5. 11. 2021 proběhla v rámci dvouletých cyklů největší projektová akce na Gymnáziu Jiřího Ortena. Pravda, letos odložená ještě o jeden rok kvůli covidové situaci v loňském roce.  Tou akcí je Veletrh cestovního ruchu. Tentokrát s tématem KRAJE ČR.

Začátek této inspirativní události hledejme před mnoha lety, kdy se začalo mluvit o kurikulární reformě. U zrodu tohoto projektu stála naše bývalá kolegyně Daniela Zatloukalová. Procesně ho naplánovali a do života uvedli kolegové Jiří Posselt, Lukáš Kačer a Štěpánka Králová. V současné době se o veletrh svým jedinečným způsobem starají kolegyně Monika Peková a Štěpánka Králová. Právě ony, třídní učitelé a jejich zástupci, a především studenti hledají cesty, jak představit důležitá fakta, zaujmout postoje k problematickým okruhům, najít didaktická řešení, aby právě jejich stánek byl tím jedinečným. A o to právě jde. Každý stánek je osobitý svým způsobem, neboť nabízí nápady a originální řešení, která se stávají invencí i pro další ročníky. Informací o krajích lze najít opravdu velké množství. Umět je generalizovat, akcentovat ty nejdůležitější, naučit se je prezentovat netradičním způsobem, a hlavně v mezioborových souvislostech. Mnohé z toho jsme viděli právě tento pátek. Bavila nás spolupráce ve třídě, ale i zdravá konkurence mezi třídami napříč ročníky. Blahopřejeme vítězům jednotlivých kategorií i celkovému vítězi V7A, která ztvárnila Moravskoslezský kraj.

Chvála se dá vyjádřit mnoha způsoby a nemělo by se jí ve škole šetřit, přestože může být i kontraproduktivní. Každou ze zúčastněných tříd lze za něco pochválit, přestože není zmíněna na závěrečném vyhlašování výsledků. A také se toho prostřednictvím vedení školy, třídních učitelů i ostatních pedagogů bezpochyby tento týden dočká.

Věřím, že mluvím i za ostatní kolegy. Jsme vždy velmi překvapeni a potěšeni, jak dokážete posouvat hranice svým možností vyjádřených mnoha desítkami hodin tvrdé práce. Ceníme si stejnou měrou všech, kteří přípravám věnovali svůj volný čas a energii.  

Už nyní se těšíme na další ročník Veletrhu cestovního ruchu! A malý pohled do historie…

Publikováno v kategorii Různé.