Udržitelný rozvoj

Ve čtvrtek 20. 4. 2023 proběhla v hudebně školy beseda na téma: Udržitelný rozvoj – Teorie a praxe

Na letošní poslední besedě v rámci projektu „Něco už víme, ale chceme vědět více“ podporovaného Nadačním fondem Eduzměna pobesedoval se studenty i s veřejností RNDr. Tomáš Matějček, Ph.D. z PřF UK a UJEP.

Současný svět a Evropa obzvlášť prochází výraznými změnami včetně těch, které se týkají využitelnosti přírodních zdrojů. Myšlenkou udržitelného rozvoje je snaha spravovat bohatství Země tak, aby se ho přinejmenším ve stejné míře dostávalo i těm, kteří přijdou po nás. Ale cílem tohoto postoje není jen nesmyslné utahování opasků, ale zajištění minimálně současné životní úrovně. Tedy rovnováha mezi aspekty ekonomickými, sociálními a enviromentálními.

Cílem udržitelného rozvoje je mít takovou ekonomiku, která tvoří zisk, ovšem zároveň funguje jako koloběh. Tak, abychom ze zdrojů, které dnes využíváme, neměli zisk jen my, ale aby jej v budoucnu mohly znovu vytvořit i další generace.

Tyto myšlenky i mnohé další z oborů energetiky, zemědělství a ostatních oborů zazněly ve čtvrtek s RNDr. Tomáš Matějčkem, Ph.D.

Publikováno v kategorii Různé.