Vánoční koncert

Dne 20.12. 2018 se na Gymnáziu Jiřího Ortena uskutečnil již 5. ročník Vánočního koncertu za charitativním účelem. Přátelé GJO přispěli svými penězi na nadaci Zdravotní klaun, která svou činností přináší úsměvy nemocným dětem a seniorům.Za darované peníze si návštěvníci odnesli keramické andělíčky ze školní keramické dílny, které vyrobili naši studenti. Večerem nás provázela Lea Cielecká a Jaroslav Valeš. Sbor si připravil nejen písně a koledy s vánoční tématikou, ale zaznělo zde také pár písní od Beatles a rovněž skladby instrumentální. Atmosféra byla klidná a příjemná, koncert se velmi vydařil. Zakončen byl rautem, který připravily kuchařky naší školní jídelny. Doufám, že se příští rok sejdeme ve stejně hojném počtu a opět pomůžeme dobré věci. Děkujeme všem, kteří se podíleli na přípravě a také všem, kteří přišli, aby přispěli.

Ivana Čuchalová, V6A


Fotografie z koncertu najdete zde.

Publikováno v kategorii Informace vedení školy.