Volby do Školské rady GJO – informace pro rodiče

Vážení rodiče, během třídních schůzek dne 9. 11. 2017 proběhnou volby dvou členů Školské rady GJO volených zákonnými zástupci nezletilých žáků a zletilými žáky. Do uzávěrky termínu (21. 10. 2017) se přihlásili 2 kandidáti: MUDr. Lucie Petrů a Mgr. Marek Holinka.

Volební lístky obdržíte od třídního učitele Vašeho (nezletilého) dítěte. Pokud studuje na GJO více Vašich dětí, volíte za každé dítě. V tomto případě si prosím vyzvedněte volební lístek/lístky u každého třídního učitele Vašich dětí.

S kandidáty se můžete setkat ve sborovně školy v den konání třídních schůzek 9. 11. 2017 od 16:30 do 17:00 hod.

Volební urna bude umístěna u vchodu do budovy školy.

Publikováno v kategorii Informace vedení školy.