Volby do Školské rady Gymnázia Jiřího Ortena

Přihláška do Školské rady Gymnázia Jiřího Ortena na uvolněné místo z řad rodičů, zákonných zástupců studentů a zletilých studentů.

Kandidáty do Školské rady Gymnázia Jiřího Ortena (rodiče, zákonné zástupce studentů, zletilé studenty) lze navrhnout do 31. 10. 2018. Návrhy je možné doručit osobně v písemné podobě do sekretariátu školy nebo je zaslat poštou na adresu: Gymnázium Jiřího Ortena, ŠR GJO, Jaselská 932, 284 80 Kutná Hora nebo na e-mailovou adresu: vladislav.slavicek@gymkh.eu. Volby proběhnou během třídních schůzek dne 8. 11. 2018.

Více informací o školské radě najdete na http://www.gymkh.cz/skolska-rada/

Publikováno v kategorii Informace vedení školy.