Vyhláška MŠMT k hodnocení výuky 2. pololetí šk. roku 2019/2020

Informace k hodnocení výsledků vzdělávání žáků v 2. pololetí naleznete pod tímto odkazem.

Publikováno v kategorii Různé.