Vyjádření ředitele školy k plánované studentské demonstraci

Dovolte, abych se vyjádřil k článkům, které se týkají plánované studentské demonstrace na podporu otevření školy – viz http://www.svoboda.info/…/studenti-gjo_nejsme-pouhe…/

http://www.svoboda.info/…/jiri-gac_ctvrtecni…/

Plně respektuji ústavní práva a svobody, které slouží k výměně informací a názorů a k účasti na řešení veřejných záležitostí vyjádřením postojů a stanovisek a jako ředitel i učitel podporuji své studenty v tom, aby uměli svůj názor formulovat, prezentovat a argumentačně obhájit. Stejně tak plně respektuji právo pokojně se shromažďovat a vyjadřovat veřejně svůj názor, a pokud studenti v rámci svého volného času a za dodržování všech zákonných povinností svou účastí na veřejném shromáždění vyjádří svůj názor, nepřísluší mi jako řediteli jakkoliv tento jejich ústavně zaručený výkon práv hodnotit. Jediné, co bych studentům v souvislosti s avizovanou akcí doporučil, je seznámení se s platnými epidemiologickými opatřeními a se zákonem o právu shromažďovacím. Účastníky plánované demonstrace žádám, aby byla všechna pravidla vyplývající z těchto opatření důsledně dodržována. Studentské samosprávě děkuji za podnětné příspěvky i jejich jasné stanovisko. Rozhodně nesouhlasím s tvrzením, že distancováním se od svolané akce projevují nějaké prvky loajality se současnou vládou nebo s vedením školy. Jejich argumenty jsou věcné a pro většinu z nás pochopitelné. Stejně tak bych chtěl vyjádřit podporu i studentům, kteří svou nespokojenost se současným stavem chtějí dát najevo svoláním demonstrace. Je to jejich právo, které jim nikdo nemůže upřít a které naše generace nikdy neměla.

Vladislav Slavíček – ředitel školy

Publikováno v kategorii Různé.