Výsledky losování veletržních stánků a pasování nových žáků

Tématem veletrhu jsou kraje České republiky. Termín veletrhu není prozatím pevně stanoven z důvodu nepředvídatelné nákazové situace.

Využijte co nejlépe čas na přípravu, vycestujete do svých krajů, sbírejte informace, navazuje kontakty s místními osobnostmi, firmami, infocentry…Věnujte se historii daného kraje, významným osobnostem, krajovým tradicím, lokální kuchyni atd.
Pravidla hodnocení a soutěžní kategorie budou postupně upřesněny.

Seznam tříd a jejich krajů:
Jihočeský C2B
Karlovarský C3B
Jihomoravský C2A
Vysočina V1A
Královéhradecký V4A
Liberecký C3A
Moravskoslezský V6A
Olomoucký C1B
Pardubický V2A
Plzeňský V7A
Středočeský V3A
Ústecký C1A
Zlínský V5A

Pasování

Jako každý rok na naší škole proběhlo na začátku školního roku pasování nových studentů, tentokrát doplněno zahájením a losováním veletrhu cestovního ruchu. Letošní veletrh se ponese v českém duchu a zpracováno bude 13 krajů České republiky. Tímto tématem se neslo i pasování a zahájení, kdy nováčci absolvovali iniciační obřad zvaný Postřižiny pro přijmutí do našeho slovanského kmene. Přijati nebyli pouze studenti primy a prvních ročníků, ale také nové posily učitelského sboru. A v čem takový slovanský obřad spočíval? Účastníkům byl odebrán kus vlasu sličnými lazebnicemi jako symbol odevzdání se studiu.

Alena Votavová V6A

Fotografie od studentů Alberta Procházky a Štěpána Křenovského najdete v originální velikosti na zoneramě GJO

Publikováno v kategorii Různé.