Výsledky školního kola SOČ

Dne 7. března 2024 se na GJO konalo školní kolo soutěže ve Středoškolské odborné činnosti. Kdo se jí zúčastnil a jaké jsou výsledky?

Jednou z podmínek úspěšného ukončení studia na GJO je odevzdání seminární práce. Ze všech prací nominují jejich vedoucí do SOČ ty, u nichž autoři prokázali vlastní přínos i výbornou schopnost psát odborný text se všemi jeho náležitostmi. SOČ je každoročně vyhlašována jako soutěž talentovaných středoškoláků v jednom z 18 vědních oborů. Letos ve školní přehlídce před porotou složenou z učitelů GJO své práce obhajovali:

– v oboru Biologie, geografie a geologie (4): Jan Trpišovský (Kutnohorské moře)

– v oboru Molekulární biologie (5): Martin Nedecký (Epitelové organoidy jako model nádorových onemocnění iniciovaných mutacemi v genech APC a KRAS)

– v oboru Zemědělství, potravinářství, lesní a vodní hospodářství (7): Markéta Švorbová (Testování kvality mléka pro návrh kontejnerové minimlékárny),

– v oboru Teorie kultury, umění a umělecké tvorby (15): Matyáš Dostál (Akad. arch. Ladislav Peťovský (*1950))

– v oboru Historie (16): Marie Rejzková (JUDr. Josef Rejzek (1879–1935)) a Matěj Šanc (Čokoláda a Kutná Hora)

Porota všechny tyto práce doporučila k postupu do krajské přehlídky, která se uskuteční 26. dubna 2024 opět na GJO.

Všem účastníkům gratulujeme a držíme palce do krajského kola!

Lukáš Provaz

Publikováno v kategorii Různé.