Workshop Jak zvládat emoce a agresivitu

Dne 31. května 2023 jsme v rámci semináře SSV pro třetí ročníky organizovali čtyřhodinový workshop, jak zvládat emoce u děvčat a agresivitu u hochů. Workshop u děvčat vedly Šárka s Petrou, instruktorky Prázdninové školy Lipnice, z. s. Studentky si vyzkoušely, jak s emocemi pracovat, odkud se berou a proč je máme. Studenti se pod vedením Pavla a Jáchyma seznamovali s agresivitou a agresí a prakticky vyzkoušeli, jaký je mezi nimi rozdíl.

Zde jsou postřehy z obou táborů:

O AGRESI, AGRESIVITĚ A SEBEROZVOJI

Po osmé hodině ranní se naše skupina sešla v malé tělocvičně. Všichni se zdáli být pozitivně naladění, já jsem však byl lehce skeptický. Když se ale dívám zpět, nebyl k tomu důvod. Přednáška byla na téma mužského seberozvoje a zvládaní vlastní síly, což – přiznávám – se může na první pohled jevit úsměvně, ale pokud se dokážeme přenést za hranice stereotypů, zjistíme, že síla a agresivita nesporně patří k mužské nátuře a každý muž by je měl být schopen ovládnout.

Přednášející se nám představil jako Kůča a představil nám i svého asistenta Jáchyma. Začali jsme hrou pro děti – šibenicí. Slova, která nám – úspěšně bez oběšení – vyšla, byla AGRESIVITA a AGRESE. Pak jsme se bavili o těchto dvou slovech, jejich významu a rozdílech. Zajímavé pro mě bylo slyšet, že agresivita je všem mužům do určité míry přirozená a spíše než ji potlačovat, bychom se ji měli naučit kontrolovat. Hovořili jsme pak ještě o principech, jak zvládat emoce a jak agresi přeměnit na energii, kterou můžeme využít v jiných aktivitách. Pak jsme přešli k cvičením na rozehřání, která měla i vybudovat důvěru ve skupině. Například jsme se navzájem jistili, abychom nespadli na zem…

Druhou část programu jsme začali rozcvičkou a rozestavěním žíněnek. Bylo na čase si ozkoušet naši sílu v praxi! Princip byl prostý, zápas na styl řecko-římských soubojů, a to 1 na 1. Soupeřilo se vkleče 5 minut. Striktní pravidla, hlavně na naši ochranu, svazovala souboj natolik, že nebylo možné si ublížit. Cílem bylo dostat soupeře na lopatky. Já byl první, kdo si souboj vyzkoušel, a povím vám, nebylo to jednoduché. U čtvrté minuty jsem myslel, že nedostatkem kyslíku omdlím, ale překonal jsem to a pocit zadostiučinění, který následoval po souboji, byl k nezaplacení. Oceňuji také, že byl po zápase prostor pro bojovníky vyjádřit: 1. Co se jim líbilo u druhého, 2. co se jim líbilo u nich samých a 3. hodnocení souboje z publika.

Když dobojoval poslední pár, povídali jsme si asi ještě 50 minut o našich problémech ve všedním životě, o tom, jací bychom jako muži měli nebo chtěli být, a o tom, jak překonávat problémy. Celý program trval něco přes 4 hodiny. Ten den jsme si odnesli odřené lokty, kolena a taky něco v sobě, co se tak dobře popsat nedá. Více takových programů!

Za účastníky

Tomáš Pospíšil

JAK ZVLÁDAT EMOCE

Dne 31. května jsme se zúčastnily čtyřhodinového workshopu, který nás měl za úkol naučit zvládat emoce. Po úvodu jsme se pustily do probírání a popisování našich dávných, ale i nedávných emocí. Zkusily jsme si je vyjádřit jak barvami, pohybem, slovy, tak i všemi dalšími způsoby. Zavítaly jsme i do tajů meditace, kterou jsme si vyzkoušely. Z workshopu jsme odházely příjemně naladěné a se srovnanými myšlenkami v hlavě. Byl to velmi příjemný zážitek a my za něj moc děkujeme.

Karolína Vilímová a Lucie Klocová

Publikováno v kategorii Různé.