Nepovinný předmět – laboratorní cvičení

Laboratorní cvičení z fyziky a biologie

V úterý 25. září proběhlo cvičení z fyziky v rámci Přírodovědného kroužku, který obsahuje laboratorní cvičení z přírodovědných předmětů. Tentokrát bylo cvičení určeno žákům nižšího i vyššího gymnázia. Úkol zněl jasně, určit experimentálně objem lidského těla, tedy spolužáka. Sešlo se pět zájemců a padlo několik návrhů. Po chvíli jsme zavrhli možnost „rozebrat“ tělo na kousky a jejich objem pak určit ponořením do nádoby. Nakonec jsme rozebrání použili, ale jen virtuální. Rozložili jsme Aničku na několik geometrických těles, určili jejich rozměry a následně pak průměrnou hustotu celého těla. Kupodivu jsme se ani příliš neoddálili od tabulkové hodnoty 985 kg.m-3. Ta naše byla 1003 kg.m-3. Příště to vypadá na letecký den, přijďte si to vyzkoušet.

V úterý 2. října proběhlo biochemické praktikum na téma: „Izolace DNA z rostlinných buněk“. Po 70 minutách se v některých zkumavkách opravdu objevila sraženina této nukleové kyseliny.

Fotogalerie z obou praktik

 

Publikováno v kategorii Různé.