Korespondenční semináře MFF UK

Matfyz (Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy) pořádá pro šikovné středoškoláky a základoškoláky následující korespondenční semináře z matematiky, fyziky a programování:

=== FYKOS ===

Pro všechny Vaše studenty se zájmem o fyziku je korespondenční seminář FYKOS skvělou příležitostí pro rozšíření vědomostí i jako příprava na Fyzikální olympiádu či budoucí studium. Úlohy FYKOSu jsou komplexnější než školní a účastníci si na nich rozvíjí své fyzikální myšlení. Nejlepší řešitelé mohou získat různé odměny: možnost prominutí přijímacích zkoušek na MFF UK, hmotné ceny a pozvání na odborné soustředění plné přednášek, experimentů i her. FYKOS pak organizuje další aktivity spojené s exkurzemi – na listopad chystáme v Praze Den s experimentální fyzikou.

Více informací, zadání úloh a registraci naleznete na http://fykos.cz/.

=== KSP ===

Pro Vaše studenty se zájme o počítače, programování a informatiku můžeme nabídnout KSP – Korespondenční seminář z programování. Cílem KSP je ukázat informatiku nad rámec běžných středoškolských osnov. Studenti se v něm setkají jak s teoretickými, tak s praktickými programovacími úlohami ve dvou různých
kategoriích: KSP-Z je začátečnická kategorie s jednoduššími, spíše praktickými úlohami, KSP-H je poté hlavní kategorie, za kterou lze získat i prominutí přijímaček. Mimo to pořádáme dvakrát ročně týdenní soustředění plné přednášek a zážitkových aktivit.

Více informací a aktuální zadání naleznete na adrese https://ksp.mff.cuni.cz/.

=== PraSe ===

Matematický korespondenční seminář PraSe (Pražský seminář) je celoroční soutěž, kterou můžete doporučit všem středoškolským studentům, které baví matematika a řešení problémů. Ty mají rozmanitou obtížnost, aby si na své přišli různě staří a zkušení řešitelé. Po každé sérii problémů studenti dostanou ke svému řešení zpětnou vazbu, což jim spolu se zveřejňovanými vzorovými řešeními a mnoha výukovými texty umožňuje postupně se zlepšovat.
Nově nabyté znalosti mohou uplatnit v jiných matematických soutěžích i později na vysoké škole. Pro potenciální uchazeče o studium na MFF UK má účast v semináři i tu výhodu, že fakulta úspěšným řešitelům promíjí přijímací zkoušky. Největší odměnou pro nejlepší řešitele je účast na týdenním soustřední, kde se seznámí se studenty s podobnými zájmy, což je často motivuje k dalšímu studiu.

Více informací o PraSeti naleznete na adrese http://mks.mff.cuni.cz/.

=== M&M ===

Máte studenta, který rád pokládá zvídavé otázky? Myslíte si, že by ho bavilo věnovat se matematice, fyzice nebo informatice i mimo školní výuku?
Dozvědět se něco navíc, potkat stejně smýšlející lidi?

Mezioborový časopis a korespondenční seminář M&M nabízí studijní texty z různých oblastí spojené s úlohami a otázkami k přemýšlení, nazývané témata.
Řešitelé se však v rámci témat nemusí držet pouze zadaných úloh. Mohou si zkusit sami bádat a zaujme-li je nějaká část tématu, mohou si klást vlastní otázky a hledat odpovědi. Budeme rádi za všechny nápady, jakékoliv příspěvky k tématům vítáme.

Řešení opravíme a obodujeme. Nejlepší z řešitelů odměníme věcnými cenami a po dosažení bodové hranice jim též mohou být prominuty přijímací zkoušky na MFF UK. Na podzim a jaře pořádáme soustředění plné odborného programu i různorodých her.

Více informací a aktuální číslo časopisu najdete na http://mam.mff.cuni.cz/.

=== PIKOMAT ===

Korespondenční seminář PIKOMAT je určený pro žáky šestých až devátých tříd ZŠ a odpovídajících ročníků gymnázií, kteří se nebojí matematiky. PIKOMAT nabízí řešení netradičních a nápaditých úloh, se kterými se žáci běžně ve výuce nesetkají. Seminář je členěný do sedmi sérií, které žáci řeší průběžně během celého školního roku. Podstatnou součástí semináře jsou ale i soustředění a tábory, které umožňují žákům potkávat podobně zaměřené kamarády z celé republiky a dále prohloubit své znalosti matematiky skrze hry a přednášky.

Další informace, zadání úloh a registraci naleznete na http://pikomat.mff.cuni.cz/.

=== VÝFUK ===

Po žáky 2. stupně ZŠ a nižších ročníků víceletých gymnázií se zájmem o fyziku tu je Výfuk – korespondenční seminář Výpočty fyzikálních úkolů. Žák zde dostane možnost rozvinout své fyzikální a matematické dovednosti a připravit se na řešení Fyzikální olympiády nebo studium střední školy.

Pro řešitele pořádáme dvakrát do roka víkendové setkání a pro nejlepší dvoutýdenní tábor, kde se naučí něco nového, podívají se na zajímavá vědecká pracoviště, užijí si spoustu her a potkají nové kamarády. Nejbližší akcí, kterou chystáme, je Podzimní setkání, které se uskuteční v Praze.

Bližší informace na webu Výfuku: http://vyfuk.mff.cuni.cz/.

=== ZŠMF ===

Zimní Škola Matematiky a Fyziky je týdenní tábor pro středoškoláky, které aspoň trochu baví buď fyzika nebo matematika nebo informatika. Naším cílem je studenty nadchnout a namotivovat je k dalšímu sebevzdělávání a k účasti na olympiádách a dalších soutěžích. A daří se nám to – většina našich účastníků se pouští do řešení korespondenčních seminářů, olympiád MŠMT či začíná jezdit na tzv. Přednáškové a Konferenční noci. Náš tábor je vstupní branou, protože k účasti na něm není potřeba žádná předchozí zkušenosti či schopnost, jen zájem. Proto se ho také každý může účastnit pouze jednou.

Více najdete na https://smf.mff.cuni.cz/.

========================================================================

Publikováno v kategorii Fyzika, Matematika, Různé.