Zeměpisná olympiáda

V pátek 25. 1. 2019 proběhne 1. a 2. vyučovací hodinu školní kolo zeměpisné olympiády. Zájemci nechť se napíší na formulář na dveřích kabinetu zeměpisu.

Úterní laboratorní cvičení

Dne 20.11. 2018 se od 16:00 uskuteční laboratorní cvičení z biologie.

Téma: Propustnost cytoplazmatické membrány

Pro studenty vyššího gymnázia

Přihláška je v systému Moodle – kroužky (Bartoníček)