Volby do Školské rady GJO – informace pro rodiče

Vážení rodiče, během třídních schůzek dne 9. 11. 2017 proběhnou volby dvou členů Školské rady GJO volených zákonnými zástupci nezletilých žáků a zletilými žáky. Do uzávěrky termínu (21. 10. 2017) se přihlásili 2 kandidáti: MUDr. Lucie Petrů a Mgr. Marek Holinka.

Volební lístky obdržíte od třídního učitele Vašeho (nezletilého) dítěte. Pokud studuje na GJO více Vašich dětí, volíte za každé dítě. V tomto případě si prosím vyzvedněte volební lístek/lístky u každého třídního učitele Vašich dětí.

S kandidáty se můžete setkat ve sborovně školy v den konání třídních schůzek 9. 11. 2017 od 16:30 do 17:00 hod.

Volební urna bude umístěna u vchodu do budovy školy.

Volby do Školské rady Gymnázia Jiřího Ortena

Kandidáty do Školské rady Gymnázia Jiřího Ortena (rodiče, zákonné zástupce studentů, zletilé studenty) lze navrhnout do 21. 10. 2017. Návrhy je možné doručit osobně v písemné podobě do sekretariátu školy nebo je zaslat poštou na adresu: Gymnázium Jiřího Ortena, ŠR GJO, Jaselská 932, 284 80 Kutná Hora nebo na e-mailovou adresu: vladislav.slavicek@gymkh.eu. Volby proběhnou během třídních schůzek dne 9. 11. 2017.

Více informací o školské radě najdete na http://www.gymkh.cz/skolska-rada/

Číst více