Beseda – Jak psychoanalýza ovlivnila společnost a svět ve dvacátém století

V dnešní přednášce psychologa Dr. Daniela Štrobla se naši studenti dozvěděli, jak psychoanalýza ovlivnila společnost a svět ve dvacátém století. Mluvil o Freudově synovci, který zavedl pojem Public Relation, naučil ženy kouřit cigarety a pomohl americkému průmyslu změnit výrobu od toho, co lidé potřebují, k tomu, co chtějí.

Zmínil se o pokusech v padesátých letech vyrobit člověka, který bude mít ty správné vlastnosti, a o tom, jak tyto experimenty dopadly. Vyprávěl i o dalším Freudově příbuzném, který vynalezl reklamu, která spojila produkt s celebritou. Ukázal jim, jak se z postoje, kdy je emoce třeba potlačit a veškerou energii věnovat společnosti, stal postoj, kdy každý může projevit jakékoli emoce, a nakonec to, co zažíváme dnes – tedy narcistní společnost, v níž většina má potřebu ukázat sebe a jen sebe v podobě selfie, kdy své sebevědomí opírá o svou identitu – jsem žena, jsem muž, jsem Čech, jsem černoch, jsem plešatý, jsem gay, jsem zahradník a všichni mě kvůli tomu musíte respektovat. Část vystoupení se týkala i manipulace a toho, jak psychologické objevy byly a jsou zneužívány s cílem získat politickou moc či prodat ten správný produkt. Cílem přednášky byl pohled na dvacáté století z trochu jiného úhlu, odkrytí metod, kterými jsme byli a i v 21. století jsme neustále manipulováni. Děkujeme panu doktoru Štroblovi, že svým vystoupením přispěl k podpoře a rozvoji kritického myšlení našich studentů tak, aby byli proti manipulaci odolnější a uvědomili si, že nejsou vždy subjektem dění, ale mnohdy, aniž to tuší, objektem. Domluvili jsme se, že na podzim příštího roku tuto přednášku zrealizujeme pro třídy, které se z kapacitních důvodů nemohly dnešního setkání zúčastnit.

Publikováno v kategorii Různé.