Projekt – Den s nevidomým

Před několika týdny jsme obdrželi nabídku prostřednictvím naší absolventky Lucie Vaštové k pilotování nového projektu, který jsme nazvali Den s nevidomým. Nápad realizovat tuto aktivitu vzešel z kolektivu spolužáků, kteří mají nějaký hendikep. A hned při prvním našem společném setkání jsem věděl, že projekt bude mít úspěch.

Jako první měli možnost v tomto projektu zažít 5 výjimečných VH žáci kvarty. Dvě hodiny proběhly v tělocvičnách, vše se šátkem na očích – sportovní dovednosti, kolektivní spolupráce, spolehnutí se na pomoc druhého, či vyzkoušení si hry goalball aj. Následovaly tři hodiny ve třídě, kde si žáci mohli vyzkoušet další aktivity spojené s životem bez zraku. Používání kompenzačních pomůcek, čtení Braillova písma jsou jen 2 příklady z mnoha dalších činností. Na závěr si mohli žáci vyzkoušet i obědvat bez asistence zraku.

Na závěr bych chtěl poděkovat partě mladých lidí z APA FTVS, kteří i přes zdravotní potíže mají neskutečně pozitivní pohled na život a víru sami v sebe, stejně tak i jejich kamarádům a spolužákům na VŠ, kteří pomohli s organizací celého projektu. Poděkování patří také i Emě Petrů za pomoc s organizací a focením celé akce.

Na tomto místě bych chtěl vyjádřit i naději, že stejný projekt budeme moci nabídnout i dalším třídám v blízké budoucnosti.

Příspěvek studentky V5A D. Mikové

Ve čtvrtek 24. února 2022 jsme měli šanci být první třídou, která se zúčastnila projektu Den s nevidomým. Přijeli k nám vysokoškolští studenti z APA FTVS zabývajících se pohybovými aktivitami pro lidi se zrakovým postižením. Ti nám přiblížili nejen každodenní život nevidomých, ale také nám ukázali aktivity a sporty speciálně upravené právě pro nevidomé či slabozraké.

Dozvěděli jsme se spoustu věcí a řadu z nich jsme si na vlastní kůži vyzkoušeli. Hráli jsme goalball, četli Braillovo písmo a pohybovali se po škole poslepu. No a aby toho nebylo málo, organizátoři si pro nás na konec dne připravili vtipnou, ale poměrně obtížnou challenge v podobě oběda poslepu.

Myslím, že jsme si akci všichni moc užili a mnoho nového se naučili. Přestože bylo fajn si všechno jen jako vyzkoušet, všichni jsme si uvědomili, jak náročné je žít se zrakovým postižením. Proto bychom se měli k nevidomým chovat ohleduplně a pomáhat jim, ale zároveň je brát jako sobě rovné a se starostlivostí to nepřehánět.

Fotogalerie

Publikováno v kategorii Různé.