Beseda s americkými potomky významných kutnohorský rodin

Beseda s americkými potomky významných kutnohorských rodin Munkových a Prášilových.

Již mnoho let se nadaní angličtináři účastní soutěže Munkovy nadace, aby porovnali své jazykové dovednosti, schopnost zpracovat zajímavý text v angličtině a obhájit své názory při živé prezentaci. Ti nejúspěšnější v soutěži poté vyráží na studijní pobyt do Anglie, kde mohou svou angličtinu posunout na ještě lepší úroveň. Návštěva potomků manželů Munkových na Gymnáziu Jiřího Ortena dne 14.10. byla jedinečnou příležitostí připomenout si zakladatele nadace, díky nimž může být soutěž pořádána.

František Munk se narodil roku 1901 v Kutné Hoře, kde absolvoval reálné gymnázium. Krátce po nacistické okupaci 1939 volil jako židovský občan a aktivní účastník politického života v řadách Československé strany národně socialistické útěch z protektorátu. S manželkou a se dvěma dětmi se usadili ve Spojených státech amerických, kde po většinu svého života působil jako vysokoškolský profesor. Ani oceán, ani dlouhá léta Františku Munkovi a jeho manželce nezabránily v kontaktech se svým rodištěm. Ve spolupráci s předsedou obnoveného Klubu rodáků a přátel Kutné Hory MUDr. Emmanuelem Růžičkou založili v 90. letech Studijní nadační fond prof. dr. Ing. Františka Munka a Naděždy Munkové, o kterém byla zmínka.

Potomci rodiny Munkových a Prášilových – Naděžda Munková byla jednou ze šesti dcer manželů Prášilových – navštívili v těchto dnech Českou republiku, a zavítali při ní i do Kutné Hory. Kromě Suzanne Munkové – Prášilové a Michaela Munka, dětí manželů Munkových, se besedy v učebně hudební nauky zúčastnili i Kytja Voeller, Tito Autrey a Robert Bonner, potomci sester paní Suzanne – Věry a Jarmily, které rovněž žily ve Spojených Státech. Úvod patřil vzpomínce na Františka Munka a jeho zajímavý a bohatý život. Hovořilo se samozřejmě i o současných Spojených státech amerických, o paralelách tamního dění s děním u nás. Hosté se podělili o své zkušenosti (demokracie není něčím daným, je třeba za ni bojovat), zajímali se však i o pohled studentů na současnou dobu, o jejich motivaci ke studiu a studium samotné, jakož i o názory na aktuální celosvětová témata. Rozebíraly se politické aféry, administrativa Donalda Trumpa, demonstrace v České republice, holocaust a paralely v životech Čechů a Američanů.

„Dosud vidím jasně každou uličku, každý koutek a slyším, jak sv. Jakub zvoní na havíře.“ To je krátká a krásná věta z knihy pamětí Františka Munka Moje století, v níž vzpomíná na život v Kutné Hoře, na emigraci do USA, na dobu, ve které žil, radosti i starosti, které ho provázely. Několik výtisků této knihy, kterou vydal klub rodáků, si mohli zájemci po skončení besedy vzít, a dozvědět se tak více o člověku, který by mohl být mnohým velkou inspirací.

Besedu moderoval Vlastislav Navrátil, předseda správní rady nadace manželů Munkových, který hosty v Kutné Hoře doprovázel, a Ondřej Prášil, vnuk Vladimíra Prášila, bratra Naděždy Munkové – Prášilové, který je členem správní rady nadace. Oba v závěru vyjádřili přání, setkat se se studenty v letošní soutěži Munkovy nadace.

Josef Stanislav Treml (C4B)

Fotogalerie

Publikováno v kategorii Anglický jazyk.