Pojďte s námi!

Tento rok si připomínáme třicáté výročí Sametové revoluce, kdy se daly do pohybu události, díky nimž žijeme dnes ve svobodné demokratické společnosti.

Období konce roku 1989 ukázalo to nejlepší z české společnosti. Pro svobodu a demokracii byli lidé ochotni riskovat. Účastnili se pokojných protestů a společně vyjadřovali požadavky na změny politických a hospodářských poměrů v naší zemi. Svoboda není samozřejmost a nesmíme na to zapomínat. S podporou Města Kutná Hora si ŘKF – arciděkanství Kutná Hora a kutnohorské střední školy letos již podruhé připomenou události 17. listopadu.

Oslava začne na Palackého náměstí koncertem Leška Semelky. Budou také promítnuty filmové záběry z období Sametové revoluce v Praze a v Kutné Hoře. O svoje vzpomínky se podělí zakladatel a později předseda OF MUDr. Alexej Říha. Slavnostní slovo bude mít starosta Kutné Hory Ing. Josef Viktora. Potom bude promítnut film studentů GJO.

Na Havlíčkově náměstí u pamětní desky uctíme památku obětí komunistického režimu spolu se skauty a za doprovodu studentského pěveckého sboru Gaudeamus. Za zvuku zvonů bude průvod pokračovat do Barborské ulice, kde zhlédneme divadelní představení studentů Církevního gymnázia. Ve Vorlíčkových sadech proběhne vystoupení studentů GJO, které ozvučí Střední průmyslová škola. Oslava bude ukončena v chrámu sv. Barbory slavnostním slovem arciděkana Jana Uhlíře, varhanní hudbou a zpěvem pěveckého sboru Gaudeamus. Před chrámem sv. Barbory bude možné se občerstvit u stánku SOŠ a SOU řemesel nebo si zazpívat se skauty u ohně.

Kamila Dostálová, ŘKF – arciděkanství Kutná Hora

Publikováno v kategorii Různé.