Beseda s knížetem K. Schwarzenbergem

Ve středu 18. října se nám naskytla jedinečná příležitost besedovat s panem Karlem Schwarzenbergem.

Muž mnoha funkcí – bývalý kancléř prezidenta Havla, bývalý ministr zahraničních věcí a současný poslanec i předseda zahraničního výboru Poslanecké sněmovny PČR – přijel do Kutné Hory, aby navštívil obě místní gymnázia, počínaje tím Ortenovým. Dorazil s malým zpožděním, způsobeným silnou mlhou na cestě z Prahy. Beseda se nejprve týkala jeho vztahu ke Kutné Hoře, hlavním tématem však byla zahraniční politika ČR a Evropská unie. Přesto tento vzácný host zmínil nejednu veselou příhodu ze svého života a v průběhu celé debaty přímo sršel vtipem, což nejednou rozesmálo všechny posluchače. A tak se stále více studentů osmělovalo pokládat další a další dotazy. Pan kníže byl tázán na brexit, přijetí eura, Katalánsko či nutnou reformu EU. Ve všech tématech prokazoval své rozsáhlé znalosti a snad každou druhou otázku spojoval s nějakou vtipnou nebo milou historkou ze svého dlouhého a neskutečně bohatého života. Pozadu s dotazy nezůstali ani učitelé, a tak padla otázka na Václava Havla, na pozici ČR v Evropě, ale i třeba na důvod, proč pan kníže i v tak úctyhodném věku (brzy oslaví 80 let) stále zůstává ve vysoké politice. Porovnával i referenda, míru populismu a migrační vlnu u nás a sousedním Rakousku, které samozřejmě dobře zná, neboť v něm strávil 41 let exilu. Na závěr besedy si vysloužil nejen nadšený potlesk publika, ale z úst pana ředitele V. Slavíčka a moderátora besedy L. Provaze také blahopřání k nadcházejícím kulatým narozeninám. Poté se odebral ke zdi hudebny, aby se na ni podepsal, a následně do ředitelny, kde se zvěčnil ještě do podpisové knihy návštěv. Než zamířil na Církevní gymnázium, zastihla ho ještě skupinka nadšených fanoušků s žádostí o společné foto… Pan Schwarzenberg rozšířil naše obzory o EU, české zahraniční politice či poupravil názor na mnoho a mnohé i u nás doma v České republice. Prostě a jednoduše jedinečný Pan kníže…

Jakub Bradna (V8A)

foto Zdeněk Oliva (více ve fotogalerii)

Publikováno v kategorii Základy spol. věd.