Pozvánka na oslavy GJO 160+20

Školní rok 2017/18 je již stošedesátým rokem existence GJO a dvacátým v této krásné budově.

Jsme hrdi, že jsme součástí této dlouhé tradice a rádi bychom si ji spolu s Vámi, studenty současnými i bývalými, připomněli a náležitě oslavili.

Průvod městem na Palackého náměstí.

     8:05 focení tříd před budovou GJO
     8:20 vyhlášení výsledků soutěže o nejlepší fotografii
     8.30 historický průvod městem
    11:40 předpokládaný konec na Palackého náměstí

Soutěže spojené s oslavami 160. výročí GJO

  • Cena za nejlepší fotografii (hlasování žáků a široké veřejnosti prostřednictvím Facebooku)
  • Cena za nejlepší fotografii (hlasování žáků a zaměstnanců školy prostřednictvím kiosků)
  • Cena vedení školy za průvod – vyhlášená na Palackého náměstí po studentské hymně

 

Děkujeme všem třídám za odevzdané fotografie vylosovaných období a těšíme se spolu s vámi na pochod.


C4A – Rakouská monarchie (1857 – 1914)


C4B – Rakouská monarchie (1857 – 1914)


V1A – Vznik Československa a I. republika


V8A – Vznik Československa a I. republika


C1A – II. světová válka


C1B – II. světová válka


C2A – Období poválečné, 50. léta, 60. léta


V7A – Období poválečné, 50. léta, 60. léta


V2A – Normalizace


V4A – Normalizace


C2B – Sametová revoluce


C3B – Sametová revoluce


V5A – Současnost


C3A – Současnost


V3A – Budoucnost


V6A – Budoucnost

Publikováno v kategorii Informace vedení školy.