Absolventi pomáhají studentům

V pátek 10. 2. 2023 proběhne další beseda pro zájemce o studium na vysokých školách – Vysoká škola ekonomická (VŠE). Pro zájemce o tento obor – začínáme ve 14:00 hod. ve sborovně!

Přijímací řízení

Informace pro uchazeče o studium

Přihlášku ke studiu můžete doručit poštou, datovou schránkou nebo osobně do sekretariátu školy (v pracovní dny v době 7:30 – 16:00, v pátek do 14:00 hod.).

Prima na moři

Ne, nelekejte se, neplánujeme zámořskou cestu. To jen tento víkend proběhla dvoudenní akce pro primány. Chtěli jsme posílit vzájemné vztahy a důvěru, a to se myslím povedlo. Celá akce měla námořnický rámec, takže se v programu objevilo skládání papírových lodiček, hra na kosatky, žraloky a rejnoky, uzlování a poznávání mušlí.

Číst více

Školní obědy se od března zdražují

Vážení rodiče,

dovolujeme si vás informovat, že se na základě zvyšujících se cen surovin, upravuje cena školního oběda. Děkujeme za pochopení.

Od 1. 3. 2023 bude upravena cena obědů ve školní jídelně:

II. stupeň   z 41,- na 46,-Kč

III. stupeň  z 45,- na 50,-Kč

Beseda na téma inflace

Ve čtvrtek 26. 1. 2023 se v rámci projektu „Něco již víme, ale chceme vědět více“ uskutečnila beseda na téma INFLACE. Naše pozvání přijali Prof. Jakub Fischer a Doc. Petr Mazouch z Fakulty Informatiky a statistiky VŠE.

Číst více

Školní kolo zeměpisné olympiády

Minulý týden proběhlo školní kolo olympiády ze zeměpisu. Soutěžící, kteří se umístili na prvních třech místech, postupují do okresního kola. V případě, že by chtěli účastníci vidět výsledky, jsou nahlédnutí v kanceláři R. Bartoníčka

Děkujeme za účast a vítězům blahopřejeme. Předmětová komise ZEM

Číst více

Inflace v souvislostech

Gymnázium Jiřího Ortena si dovoluje pozvat ve čtvrtek 26. 1. 2023 od 17:00 do hudebny školy (druhé patro) všechny zájemce o téma INFLACE . Lektory budou bude prof. J. Fischer a doc. Petr Mazouch z Vysoké školy ekonomické. Okruhy dílčích témat jsou uvedeny v letáčku. Projekt je podpořen z Nadačního fondu Eduzměna (www.eduzmena.cz)

Číst více

Klíč ke vztahům a rodičovství – beseda

Dne 11. 1. 2023 absolvovaly čtvrté ročníky poutavou přednášku s názvem Klíč ke vztahům a rodičovství. Čtvrťáci se postupně sešli s velmi charismatickou paní Alenou Blažkovou a jednu vyučovací hodinu diskutovali o nejrůznějších tématech týkajících se života mladých dospělých lidí vstupujících do trvalých vztahů.

Číst více