Matematická olympiáda – výsledky

V úterý 12. 12. 2023 se uskutečnilo školní kolo kategorie A, ve kterém soutěží studenti 3. a 4. ročníků středních škol. Z velmi obtížného domácího kola do školního postoupili Svatopluk Boček (V8A), Petra Kadlecová (C4A), Martin Kunta (C3B), Kateřina Lorencová (V8A), Patrik Pěkný (C3A) a Agáta Šimůnková (V8A).

Číst více

Přírodovědný kroužek – chemie

V úterý 19. 12. 2023 od 16:00 hod. proběhnou pro žáky primy až kvarty laboratorní cvičení z chemie v rámci přírodovědného kroužku. Tématem jsou Krystaly kolem nás. Zájemci, ať se hlásí u paní Kapitánové buď ústně, nebo emailem.

Absolventi pomáhají studentům

Ve pátek 15. 12. 2023 proběhne beseda o SCIO zkouškách a o přijímacích zkouškách a studiu na právnických fakultách v Praze, v Brně a jiných městech. O cenné rady se s vámi podělí naši absolventi. Pro zájemce tohoto oboru – začínáme ve 14:00 hod. ve sborovně!