Beseda pro budoucí učitele

Minulý pátek proběhla beseda s našimi absolventy na téma přijímací zkoušky a studentský život na pedagogických fakultách. Děkujeme Dianě Vosecké a Jardovi Valešovi za postřehy, které snad nalákají další naše studenty na učitelskou profesi.

Číst více

Absolventi pomáhají studentům – ČVUT a VUT

Netradičně v pondělí 19. 12. 2022 proběhne beseda o přijímacích zkouškách a o studiu na fakultách s technickým zaměřením. Pro potenciální zájemce o studium na ČVUT a VUT přijdou představit důležité informace Vojtěch Zvolský, Kateřina Raimundová a Martin Svoboda. Začínáme v 16:00 hod. ve sborovně školy!

Přírodovědný kroužek – fyzika

V úterý dne 13.12.2022 proběhne laboratorní cvičení přírodovědného kroužku. Pozvání platí pro studenty vyššího i nižšího gymnázia. Oborem je fyzika a téma zní: Transformátor. Začátek je od 16:00 hod. pod vedením Ing. Ondřeje Šíly.

Futsalový turnaj

Dne 8. 12. 2022 se konalo na naší škole další kolo futsalového turnaje. Zúčastnily se ho dvě čáslavské a dvě kutnohorské střední školy. Z Čáslavi k nám zavítalo tamější gymnázium a také (celým názvem) VOŠ, SPŠ a OA Čáslav. Mezi kutnohorské školy patřila SPŠ a právě naše gymnázium.  

Číst více

Krabice od bot

Krabice od bot je název vánoční dobročinné akce, jejíž podstata spočívá v zabalení dárku pro děti v nouzi právě do krabice od bot. Letošní primáni si zavedli třídní tradici, ve které by rádi po dobu svého studia pokračovali. V příštím roce by rádi zorganizovali tuto akci v rámci celé školy.

Veselé Vánoce přejí primáni.

Číst více

Absolventi pomáhají studentům

V pátek 9. 12. 2022 proběhne beseda o přijímacích zkouškách a o studiu na pedagogických fakultách. Pro potenciální zájemce přijdou představit důležité informace Diana Vosecká a Jaroslav Valeš. Začínáme ve 14:00 hod. ve sborovně školy!

Volejbalový turnaj Zlatá křída po 3 letech zase téměř v plném obsazení

Stalo se již tradicí, že se na Gymnáziu Jiřího Ortena scházejí začátkem adventního času volejbalové týmy z různých koutů České republiky. Po hubených letech ovlivněných covidovou situací, jsme se 3. 12. 2022 sešli v tělocvičnách GJO opět v plné síle. Tedy téměř… K plnému obsazení 12 týmů v turnaji o Zlatou křídu chyběl ještě druhý tým z německého Rathenow.

Číst více