Filantropie dětí nového tisíciletí

Je vždy potěšující mít možnost prezentovat smysluplné myšlenky, ideály a projekty o studentech a pro studenty. Obzvláště, když je jeden z nich jeho nedílnou součástí.

Bývalý student GJO a předseda Žákovského parlamentu GJO Petr Franc představuje nový projekt, který se může stát inspirací i pro vás. OBESSU je organizace sdružující národní odborová hnutí studentů ze všech koutů Evropy. Jejím cílem je prosazovat hodnoty bezpodmínečné a univerzální dostupnosti vzdělávání a hájit zájmy a práva studentů v sekundárním a odborném školství. Pětičlenné předsednictvo je nejvyšší orgán mezi schůzemi valného shromáždění. Petr, jako jeho člen spoluutváří politickou reprezentaci organizace a veškerá její oficiální stanoviska, podílí se na rozhodování o jejím směřování a dohlíží na výkon funkce generálního tajemníka a sekretariátu coby technického orgánu spolku.

Více informací se dozvíte na webových stránkách OBESSU

Více o tématu ,,Filantropie dětí nového tisíciletí”, který vyšel coby úvodník časopisu Umění darovat Nadace Via (zde); časopis je publikován coby příloha v magazínu Reportér, a článek je tak možné dohledat v jeho zářijovém čísle.

Publikováno v kategorii Různé.