Matematická olympiáda – přípravné kurzy

Zájemci o řešení 71. ročníku MO kategorií A, B a C (vše vyšší gymnázium) se přihlásí u svého vyučujícího matematiky. Soutěž se skládá z domácího, školního a krajského kola. V kategorii A následuje i kolo národní a mezinárodní soutěž.

Zadání úloh domácího kola, návodné úlohy a termíny odevzdání domácího kola vyučujícímu matematiky najdete na http://www.matematickaolympiada.cz/cs/olympiada-pro-stredni-skoly/71-rocnik-21-22, nebo na Moodle v sekci Matematika.

Pro studenty připravila MFF UK přípravné kurzy https://olympiada.karlin.mff.cuni.cz/?page=courses. Na jednotlivé kurzy je třeba se předem přihlásit. První z nich začíná již 15. 10. 2021.

V seznamu kurzů najdete vždy k trojici úloh domácího kola jeden prezenční kurz (pro 40 posluchačů z Prahy a Středočeského Kraje). Pro ty, co se na tento kurz z kapacitních či jiných důvodů nedostanou, je tu online kurz (pro 250 posluchačů z ČR a SR). Záznam online kurzu bude poté vystaven v archivu na výše uvedené stránce, kde bude volně k dispozici. Dále mezi kurzy najdete prezenční kurz „Jak psát řešení matematické olympiády“ (pro 30 posluchačů). Ten je pro začínající řešitele kategorie C. Těm, kdo se kurzu nebudou moci zúčastnit, doporučujeme videokurz J. Krejčí a A. Skálová: Jak sepisovat matematické úlohy, který najdete na této stránce https://olympiada.karlin.mff.cuni.cz/?page=history

Publikováno v kategorii Matematika.