Filozofický projekt znovu na scéně

Po dlouhých 7 letech odmlky se v pátek 9. června 2023 časoprostorem v Bastile sešli filozofové, kteří byli připraveni diskutovat na téma Svoboda. Průvodce konference Hugues Aubriot, stavitel a první vězeň této pevnosti, přizval k diskusi filozofy Epiktéta (P. Kadlecová), Augustina Aurelia (M. Šanc), J. Locka (M. Jelínková), I. Kanta (M. Hiršová), H. Bergsona (M. Čermáková), F. Nietzcheho (S. Boček), H. Arendtovou (H. Krulišová), J. Cimrmana (J. Darebný) a J.-P. Sartra (J. Černá).

Po pečlivé přípravě filozofů, jejich poradců a skupin organizačního štábu se uskutečnila konference. Výtvarná skupina vytvořila z hudebny francouzskou pevnost Bastilu, navrhla plakáty a diplomy, mediální skupina zabezpečila ozvučení konference, natočení profilů filozofů, dala plakátům a diplomům digitální formu a vytvořila z konference záznam. Vyhodnocovací skupina stanovila podmínky hodnocení a pozvala porotu z řad učitelů ZSV a studentů, realizační skupina vytvořila panel filozofů a organizačně zabezpečila průběh konference. Velký úkol měla i analytická skupina, která na závěr stanovila definici svobody. Filozofové se utkali v duelech, kde seznamovali diváky s jejich pojetím svobody, aktivně mezi sebou vedli disputaci k stanovenému problému a odpovídali na otázky ostatních filozofů a diváků. Pro diváky bylo velmi zajímavé sledovat výkony jednotlivých studentů v rolích vybraných filozofů. Ti svými (mnohdy naprosto rozdílnými) myšlenkami znovu dokazují, že lidé mají názory různé, a verifikují tak výrok Francouze Gustava Flauberta: „Jaké propasti oddělují člověka od člověka. Vzdálenost mezi jednotlivými světadíly není proti tomu nic.“ Studenti vystupovali sebevědomě a již na první pohled byla vidět jejich skvělá připravenost. Dodržovali názor představovaného filozofa a dovedli ho hájit připravenými argumenty.

Vyhodnocovací skupina nakonec určila vítěze a filozofem školního roku 2022–23 se stal Svatopluk Boček z V7A, který ztvárnil Friedricha Nietzscheho.

Samotná definice z dílny analytické skupiny zní takto: „Svoboda je právo rozhodovat o svém životě nezávazně na ostatních, konat podle svých rozhodnutí a říkat své názory. Naše svoboda však končí tam, kde ostatním začíná. Pro svobodný život potřebuje prostředí, které svobodu bude podporovat. Tím může být v určitých případech i vlastní mysl.“


Jsem rád, že opět mohu zopakovat slova bývalého studenta našeho gymnázia Martina Slepánka, že tento projekt je projektem, co boří mýty.

Děkuji všem za podařený projekt.

Zdeněk Maňák

Fotogalerie zde:

https://eu.zonerama.com/GJOKH/Album/9902596

Publikováno v kategorii Různé.