Inflace v souvislostech

Gymnázium Jiřího Ortena si dovoluje pozvat ve čtvrtek 26. 1. 2023 od 17:00 do hudebny školy (druhé patro) všechny zájemce o téma INFLACE . Lektory budou bude prof. J. Fischer a doc. Petr Mazouch z Vysoké školy ekonomické. Okruhy dílčích témat jsou uvedeny v letáčku. Projekt je podpořen z Nadačního fondu Eduzměna (www.eduzmena.cz)

Publikováno v kategorii Různé.