Klíč ke vztahům a rodičovství – beseda

Dne 11. 1. 2023 absolvovaly čtvrté ročníky poutavou přednášku s názvem Klíč ke vztahům a rodičovství. Čtvrťáci se postupně sešli s velmi charismatickou paní Alenou Blažkovou a jednu vyučovací hodinu diskutovali o nejrůznějších tématech týkajících se života mladých dospělých lidí vstupujících do trvalých vztahů.

Celá přednáška se nesla v příjemném duchu doplněném o notnou dávku otevřenosti a upřímnosti, což je při diskutování o těchto tématech rozhodně potřeba. Paní Blažkové bych tímto rád poděkoval za její práci, za to, že tato témata, na která je mnohdy pohlíženo jako na kontroverzní, otevírá, ale i za to, že dokázala během prvních minut vytvořit tak příjemnou a přátelskou atmosféru plnou respektu vůči ostatním, ale i sobě samým.

Děkujeme vedení školy, paní Janě Budajové a paní Aleně Blažkové a Nadačnímu fondu gymnázia, že nám bylo umožněno tuto přednášku absolvovat.

Vojtěch Vavřina, C4B

Publikováno v kategorii Různé.