Jsou druháci vodáci?

Obligátní vodácký pozdrav „Ahój!“ si uplynulé dva dny užila naše třída C2B. Jako správní vodáci jsme se sešli plni očekávání 28. 6. 2021 na nádraží v Kutné Hoře a vyrazili jsme vstříc řece Sázavě a novým zážitkům.

Lodě ani barely děravé nebyly, svačiny byly přichystány, my stále více a více natěšeni na pádlování, co víc by si měl správný vodák přát? Úspěšně jsme se ve Zruči nalodili a mohli jsme vyrazit na naši vodní pouť. Zdolali jsme ony obávané jezy, propluli mnoha, řečeno vodáckým slangem, voleji, procvičili se jako háčci i jako kormidelníci a unavení dorazili do Kácova. Zde jsme rozbili náš tábor a přečkali noc. K ránu nás překvapila bouřka. Počasí nám ale přálo, déšť ustal, a my mohli dokončit naši trasu bez jakékoliv újmy. V odpoledních hodinách jsme dopluli do Českého Štemberka, kde naše cesta končila. Zde jsme se vylodili, složili naše vodácké vybavení a s čistou hlavou jsme již všichni mohli prohlásit: „Ano, my jsme vodáci!“ Pak následovala už jen cesta zpět do Kutné Hory. Celý náš výlet se velmi dobře vydařil, přijeli jsme všichni, živi a zdrávi a to je nejdůležitější!

Vojta Vavřina (C2B)

Publikováno v kategorii Různé.