Kvinta v Jizerských horách

V pondělí 4. 9. okolo deváté hodiny ranní odjela třída V5A na 4 dny dlouhý, pracovně -vzdělávací pobyt v Jizerských horách. Po příjezdu do Josefova Dolu jsme museli ještě se všemi věcmi a zásobami ujít tři kilometry na Marianskohorské boudy.

Po příchodu na chatu nám byla sdělena pravidla chování našimi učiteli – R. Bartoníčkem a V. Heřmánkem. Ti nám postupně vysvětlovali a ukazovali skvosty Jizerských hor, se kterými také úzce souvisela naše témata, která se týkala osídlování hor, historie, geologie, hydrologie a klimatu. Pracovní náplní našeho pobytu bylo čištění lesa od suchých stromů a příprava palivového dřeví na nadcházející zimu. Náročným dnem byla středa, kdy jsme šli na cca 27 km dlouhý tematický výlet Jizerskými horami. Během toho všeho stihly naše spolužákyně zcela kvalitně a rychle uvařit delikátní pokrmy, za které by se nestyděl kdejaký michelinský kuchař. Poslední den jsme zcela obohaceni novými informacemi opouštěli chatu se slzami v očích. Jen co jsme sešli dolů, zpět do Josefova Dolu, již na nás čekal autobus na cestu domů. Tento pobyt hodnotíme velice kladně.

Matěj Holub V5A

Poznámka: Celý tento pobyt (vyjma ubytování) byl hrazen z Operačního projektu Jan Ámos Komenský

Fotogalerie

Publikováno v kategorii Různé.