Návštěva Gymnázia Miklóse Radnótiho z Dunakeszi

Tradicí na naší škole jsou výměnné pobyty studentů z různých zemí. V září nám maďarští studenti z Dunakeszi oplatili naši návštěvu u nich, a tentokrát byla řada na nás postarat se o ně a ukázat jim naši zemi, naše gymnázium.

První večer byl na našich studentech, aby se postarali o hosty, ubytovali je, seznámili se s rodinou a programem výměny. Hned druhý den jsme vyrazili na prohlídku do Prahy. Studenti měli možnost poznat Prahu netradičně pomocí hry. Měli za úkol vyluštit tajný kód Edwarda Kellyho. Dvojice českých studentů stála u vybraných historických památek, kde je seznámila s příběhem, který se vázal ke konkrétnímu místu, a úkolem bylo najít alchymisticky symbol, který pasoval do skládanky tajného kódu. Maďarští studenti se tak seznámili s historickou části hlavního města.

Ve čtvrtek nastal čas ukázat hostům naši školu. Celý den byl naplněn nejrůznějšími aktivitami od lezení na horolezecké stěně, kin-ballu až po učení národní hymny. Pro nás bylo příjemné zjištění, že maďarští studenti byli nadšení z naší školy a z možností, které nám nabízí. Byli jsme trochu unaveni, ale to nám nezabránilo si užít poslední večer naplno.

 Nastal poslední den a naši přátelé se rozloučili s Kutnou Horou krátkou prohlídkou města. Pod vedením Alenky, bývalé studentky gymnázia, se seznámili s historickými místy starého města se zakončením prohlídky v Kostnici.  

Krásným zhodnocením naší výměny byl mail od jedné z učitelek, která napsala:

„In the way home after a stop, Éva asked a girl to count the students on the bus. She asked back: „How many are we altogether with the Czech ones?“ (Probably, we’d have been in trouble if had taken any of them.) You see it became absolutely natural for the Hungarian kids to be together with their new friends.

Zdeněk Maňák + Matylda Hiršová

Publikováno v kategorii Různé.