Sbírka pro Ukrajinu konaná v minulém školním roce

V minulém školním roce proběhla mezi studenty a pedagogy sbírka pro Ukrajinu. Kde tyto věci pomáhají, se dočtete uvnitř článku. Velké poděkování za realizaci patří také našemu bývalému studentovi, který věci na Ukrajinu v několika vlnách odvážel.

rád bych celému Gymnáziu Jiřího Ortena a studentům touto cestou mnohokrát poděkoval za vaši pomoc při organizaci humanitární pomoci pro Ukrajinu. Toto poděkování zasílám až s odstupem času od samotné organizace sbírky, neboť materiál, který se podařilo díky vám nashromáždit, byl použit hned v rámci několika humanitárních cest na Ukrajinu, o kterých bych vám rád napsal a poskytl svědectví.

První cesta březen 2023         Chernigov – Záporoží – Cherson

Tato první cesta byla nejdelší a zahrnovala v sobě hned několik zastávek. První z nich bylo město Chernigov nedaleko hranic s Běloruskem. Město Chernigov bylo na počátku ruské invaze na Ukrajinu v roce 2022 obleženo jednotkami ruské armády, které město ostřelovaly a částečně okupovaly. Z tohoto důvodu bylo severní předměstí města, které probíhaly nejtěžší boje, značně poškozeno, přičemž utrpěla zejména civilní infrastruktura a civilní obyvatelstvo. Obyvatelé poničených částí města a předměstí se i nyní téměř rok od obléhání města pokouší obnovit poničená obydlí a začít opět žít normální život nakolik je to ve válkou zasažené Ukrajině možné. V Chernigově spolupracujeme s humanitární organizací Dům práv člověka, které jsme dovezli především domácí bílou techniku (lednice, pračky, sušičky, mikrovlnky atd.), které obyvatelé nutně potřebují. Jednou z obdarovaných byla např. paní Valentina viz foto.

Druhou zastávkou na cestě bylo město Zaporoží, kde jsme navázali spolupráci s místní organizací Svitanok-2022, která pomáhá v obcích nacházejících se na samé hranici frontové linie. Jednou z těchto obcí je i obec Orichov, kde před invazí RF žilo okolo dvaceti tisíc osob. Nyní zde žije asi dva tisíce osob, především starých lidí, kteří nemohou nebo nechtějí opustit své domovy. Město a jeho okolí je každý den ostřelováno dělostřelectvem RF a místní obyvatelé jsou zcela závislí na potravinové pomoci ze Záporoží. Spolu se zástupci organizace Svitanok-2022 jsme obec Orichov navštívili a místním rozdali dovezenou potravinovou pomoc.

Třetí zastávkou na naší cestě bylo město Cherson a jeho okolí. Město Cherson a jeho okolí bylo ještě do zimy 2022 okupováno jednotkami ruské armády, probíhaly zde intenzivní boje, a i nyní jsou město a okolní obce každý den ostřelovány jednotkami ruské armády z dosud okupovaného levého břehu Dněpru. Nejdříve jsme navštívili naše partnery z organizace „Bilozersky centr regionalneho rozvoje“ v obci Belozerka nacházející se cca 30 minut jižně od Chersonu, kterým jsme předali potravinovou pomoc, 600 kg pracích prášků a množství spacáků a dek, které místní potřebují především k zahřátí, když se v noci schovávají před ruským dělostřeleckým ostřelováním ve sklepích. Z Belozerky jsme pokračovali do samotného Chersonu, kde jsme se setkali s partnery z organizace „A šo zrobiv ty“ neboli „A co jsi udělal ty?“, kterým jsme předali zbývající potravinovou pomoc (stále zbývalo cca 2 tuny potravin). Ve městě jsme se setkali s řadou místních humanitárních pracovníků, kteří zažili ruskou okupaci a vyslechli si jejich příběhy, mnozí z nich byli během okupace opakovaně zadrženi a vyslýcháni, někteří dokonce mučeni. Následně jsme již s prázdným vozidlem, zato spoustou motivace se vrátit zpět a pokusit se opět alespoň drobným způsobem pomoci zamířili zpět do ČR.

Druhá cesta květen 2023       Orichiv

Druhou kratší cestu jsme realizovali již přímo do Záporoží a výše zmíněné obce Orichiv. Tentokrát jsme naplnili vozidlo především hygienickými potřebami a využili shromážděné finanční prostředky k zakoupení zdravotnického materiálu určeného pro první pomoc. V Záporoží jsme se opět setkali s partnery z organizace Svitanok-2022 a společně s nimi jsme nejdříve navštívili domov pro seniory v Záporoží, kde je pečováno o seniory ze zóny bojů, kteří ztratili všechny své příbuzné a nedokáží se postarat sami o sebe. Následně jsme navštívili zdravotnická zařízení a polní nemocnice v blízkosti frontové linie, abychom zde distribuovali přivezený zdravotnický materiál, a nakonec jsme opět zajeli do obce Orichiv, kde jsme místním obyvatelům rozdali hygienické pomůcky.

Třetí cesta květen 2023         Halyč

Třetí cesta se konala do obce Halyč, kde byla místní samosprávě, která pečuje o několik tisíc uprchlíků z Doněcké a Luhanské oblasti, předána bílá technika (zejména pračky), oblečení a ložní prádlo. Přestože se řada těchto uprchlíků nachází v této oblasti již řadu měsíců, či dokonce celý rok, jedná se pro ně stále o nedostatkové zboží, neboť často při útěku ze svých domovů stihli odnést pouze to, co unesli v rukou.

Čtvrtá a pátá cesta červenec-srpen 2023     Orichiv

V průběhu letních měsíců jsme absolvovali další dvě cesty k našim spolehlivým partnerům v Záporoží a v obci Orichiv. Tyto cesty již byly poznamenány především větší intenzitou bojů, které v oblasti probíhají v souvislosti s tzv. ukrajinskou protiofenzivou. Z tohoto důvodu byl v obou případech hlavním nákladem zdravotnický materiál, zejména taktická škrtidla – turnikety a další nedostatkové zboží, které však nyní představuje pro místní obyvatele a vojáky otázku života a smrti.

Chtěl bych vám touto cestou ještě jednou poděkovat za vaši velkorysou spolupráci a ochotu přispět na humanitární pomoc pro Ukrajinu. Jsem si vědom skutečnosti, že v dnešní době se z důvodu rostoucích spotřebních cen dostává do finančních obtížích i řada našich občanů, proto si vaší pomoci vážím o to více a stejně tak si jí váží a jsou vděční i její koneční adresáti na Ukrajině, kterým tato pomoc mění životy k lepšímu.

Níže přikládám několik fotografií dokumentující naše cesty.

S velkým poděkováním a pozdravem – absolvent GJO

Bílá technika pro paní Valentinu z Chernihivu

Cesta do Chersonu

Dům místní humanitární pracovnice zničený ruskou leteckou pumou Orichiv

Následky použití kazetové munice RF proti civilní zástavbě Orichiv

Rozdávání potravinové pomoci dětem z dětského domova

Rozdávání potravinové pomoci Orichiv

Turniket od vás který zachránil život

Publikováno v kategorii Různé.