Výsledky školního kola soutěže SOČ

Dne 22. března se na GJO uskutečnilo školní kolo ve Středoškolské odborné činnosti (SOČ).

Jednou z podmínek úspěšného ukončení studia na GJO je odevzdání seminární práce v požadovaném rozsahu a formě. Ze všech těchto prací nominují jejich vedoucí do školního kola SOČ právě ty, u nichž autoři prokázali vlastní přínos ve vybraném oboru i schopnost zvládnout psaní odborného textu. Letos byly nominovány tyto práce:

– Anna Šolínová (C4A): Remodelace kostí (Biologie)

– Vojtěch Jeřábek (V8A): Stanovení přítomnosti bakterií Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus a Streptococcus salivarius subsp. thermophilus v bílých jogurtech (Biologie)

– Hana Brzobohatá (V8A): Hodnocení zubního zdraví populace ze starší doby bronzové, Kolín (střední Čechy) (Biologie)

– Štěpánka Tvrdíková (V8A): Fenomén YouTube (Pedagogika, psychologie, sociologie)

– Adéla Zittová (V8A): Vliv úmrtí jednoho z rodičů na rodinnou situaci (Pedagogika, psychologie, sociologie)

– Adéla Sůvová (C4B): Zařazení autistů do reálného života (Pedagogika, psychologie, sociologie)

– Tereza Benešová (C4B): Úvod do problematiky amatérského divadla a historie a současnost ochotnického divadelního spolku Malé divadlo Kolín (Teorie kultury, umění a umělecké tvorby)

– Kateřina Vlasáková (C4A): Kameny zmizelých v Kutné Hoře (Historie)

– Nikola Burdová (C4B): Migrační krize (Filozofie, politologie a ostatní humanitní obory).

Soutěžící své seminární práce nejprve představili přítomným studentům a porotě, kterou tvořili R. Olivová, I. Gembiczká, M. Krumphanzlová, P. Němeček (předseda), R. Bartoníček a L. Provaz. Soutěžící poté reagovali na dotazy, podněty či výtky jak ze strany vedoucích svých prací, tak zejména ze strany oponentů či ostatních přítomných. Porota vše posoudila a výkony studentů zhodnotila. Jako nejlepší byly následně vyhlášeny A. Šolínová, H. Brzobohatá, A. Zittová a K. Vlasáková, které tím poustoupily do krajského kola SOČ v Kladně.

Přejeme jim hodně úspěchů!

Petr Němeček – Lukáš Provaz

Publikováno v kategorii Různé.