Osnovy volitelných předmětů

Nižší gymnázium

Charakteristiky volitelných předmětů:

SEKUNDA

IVT – Informatika a výp. technika – grafika 

IVT – Informatika a výp. technika – programování

TERCIE

IVT – Informatika a výpočetní technika

DRV – Dramatická výchova

KVARTA

IVT – Informatika a výpočetní technika

DRV – Dramatická výchova


Vyšší gymnázium

Volitelné předměty

Ve třetím ročníku a septimě i ve čtvrtém ročníku a oktávě si žáci volí tři z následující nabídky povinně volitelných předmětů (seminářů).

SCJ – Seminář českého jazyka

SLI – Seminář literatury

AJK – Konverzace v anglickém jazyce

FJK – Konverzace ve francouzském jazyce

ZFJ – Základy francouzského jazyka

NJK – Konverzace v německém jazyce

ZNJ – Základy německého jazyka

ZRJ – Základy ruského jazyka

SSV – Seminář společenských věd

PSY – Seminář  psychologie

PKD – Prezentační a komunikační dovednosti

SDE – Seminář dějepisu

SZE – Seminář zeměpisu

SCM – Seminář matematiky

CZM – Cvičení z matematiky

VDG – Deskriptivní geometrie

SCF – Seminář a cvičení z fyziky

SCH – Seminář chemie

SBI – Seminář biologie

BCH – Biochemie

SIT – Seminář informatiky a výpočetní techniky

DVU – Seminář dějin výtvarného umění