V úterý 10. 10. 2023 od 16:00 hod. proběhnou pro žáky primy až kvarty laboratorní cvičení z chemie v rámci kroužku Labiny. Tématem jsou Směsi kolem nás. Zájemci, ať se hlásí u paní Kapitánové buď ústně, nebo emailem.

Kvinta v Jizerských horách

V pondělí 4. 9. okolo deváté hodiny ranní odjela třída V5A na 4 dny dlouhý, pracovně -vzdělávací pobyt v Jizerských horách. Po příjezdu do Josefova Dolu jsme museli ještě se všemi věcmi a zásobami ujít tři kilometry na Marianskohorské boudy.

Číst více

Veletrh cestovního ruchu – losování

Slavnostní vylosování zemí, které budou naši studenti představovat v dalším ročníku Veletrhu cestovního ruchu, proběhlo v režii žáků tercie a kvarty. Všichni účinkující sklidili zasloužený potlesk zaplněné auly a slova chvály od vedoucí odboru školství Středočeského kraje paní Mgr. Michaely Vencové.

Číst více
CJL - ZSV          detaily

Veletrh 2023

Veletrh 2021

Zahrada 2021

Veletrh 2018

Oslavy GJO 160

Den otevřených dveří

Autorský muzikál

Veletrh 2016

Animace

We love GJO