Doručování přihlášek ke studiu

Přihlášky ke studiu můžete doručit osobně na sekretariát GJO v pracovních dnech od 8:00 do 13:00 hod.,po telefonické dohodě je možný i jiný čas (tel.. 607 688 951, G. Papoušková). Přihlášky můžete zaslat i doporučeně poštou. Nelze zasílat e-mailem ani datovou schránkou.

Aktuální informace zájemcům o studium

Ředitel školy nadále nabízí zájemcům o studium individuální konzultace, popř. v omezeném množství i individuální prohlídky školy. Schůzky lze předem dohodnout na tel. č. 775 325 967 (ředitel), popř. na tel. č.721 580 183 (zástupce ředitele) .

Veletrh 2018

Oslavy GJO 160

Den otevřených dveří

Autorský muzikál

Veletrh 2016

Animace

We love GJO