Inflace v souvislostech

Gymnázium Jiřího Ortena si dovoluje pozvat ve čtvrtek 26. 1. 2023 od 17:00 do hudebny školy (druhé patro) všechny zájemce o téma INFLACE . Lektory budou bude prof. J. Fischer a doc. Petr Mazouch z Vysoké školy ekonomické. Okruhy dílčích témat jsou uvedeny v letáčku. Projekt je podpořen z Nadačního fondu Eduzměna (www.eduzmena.cz)

Číst více

Klíč ke vztahům a rodičovství – beseda

Dne 11. 1. 2023 absolvovaly čtvrté ročníky poutavou přednášku s názvem Klíč ke vztahům a rodičovství. Čtvrťáci se postupně sešli s velmi charismatickou paní Alenou Blažkovou a jednu vyučovací hodinu diskutovali o nejrůznějších tématech týkajících se života mladých dospělých lidí vstupujících do trvalých vztahů.

Číst více

Aprica – lyžařský kurz leden 2023

Dne 8. 1. ve velice brzkých hodinách, přesněji ve 2 ráno, jsme se všichni (překvapivě na čas) sešli u autobusu. Krátce na to jsme všichni našli své místo v autobuse a vydali se na dlouhou cestu. Tím začalo šestnáctihodinové hledání vhodné pozice ke spánku, čerstvého vzduchu a tepla (nebo naopak chládku). Cestu jsme nakonec přečkali všichni, jen s lehkými spánkovými deficity a zlámanými krky.

Číst více

Školní kolo olympiády ze zeměpisu

V pátek 20. 1. 2023 se uskuteční školní kolo zeměpisné olympiády. Všichni zájemci jsou zváni na 3 .VH a 4. VH do učebny 324. Podle počtu přihlášených uchazečů se studenti případně rozdělí do tříd 324 a 321. Pokud se chcete zúčastnit napište na e-mail roman.bartonicek@gymkh.eu. Do mailu napište jméno a kategorii.

Kategorie A = prima; kategorie B = sekunda; kategorie C = tercie a kvarta a kategorie D = vyšší gymnázium

Absolventský ples

Vážení absolventi Gymnázia Jiřího Ortena, 

rádi bychom vás pozvali na první absolventský ples GJO, který se uskuteční 24. 3. 2023 v KD Lorec od 20:00 hod. Význam plesu spočívá nejen v příležitosti vidět se po letech se spolužáky, ale i ve skutečnosti, že zisk z plesu bude věnován ve prospěch Nadačního fondu Gymnázia Kutná Hora. Tyto peníze pak budou použity jako finanční výpomoc pro studenty, na zahraniční pobyty, na další zkvalitnění zázemí školy a na podporu projektů a kroužků, které zajišťujeme i externími pracovníky. 

Číst více
Fyzika          detaily
CJL - ZSV

Veletrh 2021

Zahrada 2021

Veletrh 2018

Oslavy GJO 160

Den otevřených dveří

Autorský muzikál

Veletrh 2016

Animace

We love GJO