Vyhledávač

  
Loading

Články

Vložil(a) Radka Olivová dne 2.3.2015 18:53
Vložil(a) Radka Olivová dne 27.2.2015 19:43
Vložil(a) Radka Olivová dne 27.2.2015 14:50
Dne 11. 2. 2015 pro­běh­lo škol­ní ko­lo Bi­o­lo­gic­ké olym­pi­á­dy v ka­te­go­rii C a D. Té­ma­tem ak­tu­ál­ní­ho 49. roč­ní­ku pro tyto ka­te­go­rie je Život stromu. Následně 16. 2. 2015 změřili žáci své biologické dovednosti v rámci kategorie B. Zde řešili zajímavé úlohy na téma Země živitelka aneb Příroda ve službách člověka.                                                                                                   
Vložil(a) Radka Olivová dne 25.2.2015 19:16
Vložil(a) Radka Olivová dne 24.2.2015 21:45
Vložil(a) Radka Olivová dne 22.2.2015 9:40

Má­te rá­di po­hád­ky? Jste her­ci, mu­zi­kan­ti, vý­tvar­ní­ci, ne­bo se jen rá­di za­po­ju­je­te do ve­řej­né­ho dě­ní a po­má­há­te při or­ga­ni­za­ci růz­ných ak­cí, pře­de­vším těch s dět­mi?


Vložil(a) Lukáš Provaz dne 2/19/2015 7:56 PM
Vložil(a) Radka Olivová dne 19.2.2015 19:38
Vložil(a) Gabriela Papoušková dne 19.2.2015 13:38
Vložil(a) Gabriela Papoušková dne 19.2.2015 13:29
Vložil(a) Radka Olivová dne 18.2.2015 17:31
Vložil(a) Radka Olivová dne 18.2.2015 13:54
Vložil(a) Gabriela Papoušková dne 18.2.2015 10:33

V úterý 17. 2. se již tradičně v Čáslavi uskutečnilo okresní kolo Zeměpisné olympiády. Hlavním tématem soutěže se pro tento rok stala hydrosféra. Za naši školu se zúčastnilo osm nejlepších studentů školního kola a šest z nich dosáhlo na stupně vítězů i v okrese.

Vložil(a) Radka Olivová dne 12.2.2015 21:55
Vložil(a) Radka Olivová dne 12.2.2015 21:11
Vložil(a) Gabriela Papoušková dne 12.2.2015 8:12
Vložil(a) Lukáš Provaz dne 2/11/2015 1:01 PM
Vložil(a) Gabriela Papoušková dne 11.2.2015 12:05
Vložil(a) Gabriela Papoušková dne 11.2.2015 11:32

 Po roce se opět na konci ledna sešli ti, kteří měli zájem poměřit svoje zeměpisné znalosti s ostatními. Olympiáda se skládala ze třech částí: práce bez atlasu, práce s atlasem a práce s turistickou mapou. V nejmladší kategorii A - prima si nejlépe vedla Aneta Silvestrová, druhou nejúspěšnější řešitelkou byla Šárka Juklová.

Vložil(a) Radka Olivová dne 29.1.2015 10:20
Vložil(a) Gabriela Papoušková dne 28.1.2015 13:07
Vložil(a) Radka Olivová dne 26.1.2015 16:17
Vložil(a) Gabriela Papoušková dne 26.1.2015 14:50
Vážení žáci a studenti, milí rodiče,
jsem rád, že projekt Stipendium Středočeského kraje na dojíždění do školy pokračuje i v nadcházejícím školním roce 2014/2015. Žákovské jízdné patřilo k našim předvolebním slibům, a jakožto hejtman Středočeského kraje chci sliby nejen říkat, ale také plnit. Věřím, že vám pomůžeme ušetřit potřebné peníze, které využijete třeba příjemnějším způsobem.
Vložil(a) Gabriela Papoušková dne 26.1.2015 8:13
Vložil(a) Gabriela Papoušková dne 23.1.2015 8:00
Vložil(a) Radka Olivová dne 20.1.2015 17:12

Náš maskot

Náš maskot

Slávinka

Odkazy

Nadační fond Gymnázia Jiřího Ortena


Naši partneři:

AASKOL

Školní informační systém

Stonožka

České muzeum stříbra Kutná Hora

GASK

Učitel ONLINE

Jazyky interaktivně 


Město Kutná Hora

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Středočeský kraj