Vyhledávač

  
Loading

Články

Vložil(a) Gabriela Papoušková dne 26.6.2014 13:54
Vložil(a) Gabriela Papoušková dne 26.6.2014 12:00
Vložil(a) Gabriela Papoušková dne 26.6.2014 11:37
Vložil(a) Gabriela Papoušková dne 24.6.2014 12:39
Vložil(a) Gabriela Papoušková dne 24.6.2014 11:40
Vložil(a) Gabriela Papoušková dne 20.6.2014 13:48
Ve dnech 12. a 20. června proběhly Městské hry 6. olympiády dětí a mládeže. Hry byly zahájeny slavnostním ceremoniálem na nově zrekonstruovaném stadionu Olympie za přítomnosti Zuzany Hejnové – mistryně světa v běhu na 400m překážek. Hned od prvního dne byl program her velmi nabitý.
Vložil(a) Gabriela Papoušková dne 18.6.2014 14:31

Třídní schůzky pro žáky a rodiče budoucích prvních ročníků se konají 19. června od 17:00 hod.

 

 

 

Vložil(a) Lukáš Provaz dne 6/17/2014 4:44 PM
Vložil(a) Gabriela Papoušková dne 9.6.2014 12:43

Ve čtvrtek 12. 6.  o velké přestávce bude ve sborovně schůzka účastníků puťáku v rámci týdne za školou.

Štěpánka Králová, Lukáš Kačer 

 

Vložil(a) Gabriela Papoušková dne 4.6.2014 14:33
Vložil(a) Radka Olivová dne 31.5.2014 16:13
V rám­ci sou­tě­že v Sherwo­o­du přibližujeme na­šim žá­kům za­jí­ma­vé rost­li­ny ze zim­ní za­hra­dy GJO. Před­cho­zí dva roč­ní­ky soutěže by­ly za­mě­ře­ny na užit­ko­vé rost­li­ny tro­pů a sub­tro­pů. Le­tos jsme v prv­ním po­lo­le­tí při­po­mně­li rost­li­ny, kte­ré se již del­ší čas v sou­tě­ži ne­ob­je­vi­ly. Sou­těž­ní otáz­ky dru­hé­ho po­lo­le­tí pak pro­po­ji­lo spo­leč­né té­ma – Příběh kytiček našich (pra)babiček.                                                                    
Vložil(a) Radka Olivová dne 31.5.2014 15:57

V těch­to dnech by­la v re­gis­t­ru ČŠI zvě­řej­ně­na zprá­va z ne­dáv­né inspekč­ní čin­nos­ti pro­v­e­de­né na na­ší ško­le ve dnech 19., 21. a 24. břez­na 2014.

Inspekční zpráva k nahlédnutí

                                                                                                                                                                                                     

Vložil(a) Gabriela Papoušková dne 29.5.2014 11:03

Plánovaný zájezd do Berlína se bohužel z důvodu malého počtu zájemců letos nekoná. Budeme se těšit na podobnou akci někdy v příštím školním roce.

Štěpánka Králová a Monika Peková

 

Vložil(a) Gabriela Papoušková dne 22.5.2014 14:04
Vložil(a) Gabriela Papoušková dne 22.5.2014 13:02
Vložil(a) Gabriela Papoušková dne 19.5.2014 8:05
Vložil(a) Gabriela Papoušková dne 16.5.2014 11:50
Vložil(a) Gabriela Papoušková dne 16.5.2014 7:28
Vložil(a) Radka Olivová dne 15.5.2014 18:34
Vložil(a) Gabriela Papoušková dne 12.5.2014 23:17

Osvědčený lektor Guy Cheetham ze společnosti English Conversation Week opět oslovil naši školu s nabídkou čtyřdenního intenzivního kurzu konverzační angličtiny. Jedná se o...

 

Vložil(a) Gabriela Papoušková dne 12.5.2014 11:05

Milí příznivci výtvarného umění, moderní architektury, cestování a poznávání, rády bychom vás již tradičně pozvaly na výlet za všemi výše zmíněnými lákadly do Berlína v sobotu 14. 06. 2014. Pokud se nás sejde dostatečné množství, abychom zaplnili autobus, předpokládaná cena je 500 Kč + 10 euro na vstup do galerie.

 

Vložil(a) Radka Olivová dne 12.5.2014 10:00
V rámci poslední soutěžní otázky pro tento školní rok představíme dvě rostliny – pelargonii a zelenec. Prv­ní pe­lar­go­nie by­ly do Ev­ro­py do­ve­ze­ny již na za­čát­ku 17. sto­le­tí a po­stu­pem ča­su se kří­že­ním vy­šlech­ti­lo ně­ko­lik růz­ně ba­rev­ných hyb­ri­dů.                                                                                                                                                                                                                                              
Vložil(a) Petr Novotný dne 8.5.2014 9:17
Musím se přiznat, že jsem přihlásil naši školu do soutěže Němčinář roku jen z toho důvodu, aby si žáci septimy vyzkoušeli jinou formu testování. Přihlásilo se celkem 9 němčinářů z této třídy, doplnily je dvě němčinářky na slovo vzaté, Tabea Eicher a Julia Maria Finková.
Výsledky naší skupiny po hodinovém poměrně náročném testu částečně ovlivněném technickými problémy a bohužel také mou zvědavostí, jak test vypadá, jsou vynikající.
Vložil(a) Gabriela Papoušková dne 7.5.2014 7:39

Náš maskot

Náš maskot

Slávinka

Odkazy

Nadační fond Gymnázia Jiřího Ortena


Naši partneři:

AASKOL


Školní informační systém

Stonožka

České muzeum stříbra Kutná Hora

GASK

Učitel ONLINE

Jazyky interaktivně 


Město Kutná Hora

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Středočeský kraj