Vyhledávač

  
Loading

Články

Vložil(a) Petr Novotný dne 21.10.2014 13:34
Vložil(a) Gabriela Papoušková dne 21.10.2014 10:48
je celostátní soutěž pořádaná Katedrou informatiky Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Soutěž bude probíhat ve čtyřech kategoriích, u počítačů. Každý soutěžící dostane elektronický test s 15 otázkami, odpovídá nejčastěji zaškrtáváním možností, může vepisovat text či manipulovat s objekty pomocí myši.
Vložil(a) Radka Olivová dne 18.10.2014 20:21
Vložil(a) Gabriela Papoušková dne 17.10.2014 9:53
Milí studenti,
rády bychom Vás pozvaly na tradiční výpravu za uměním do předvánoční Vídně. Letos se můžeme těšit na výstavu španělského malíře Joana Miróa, kterou pro nás připravila galerie Albertina, v Leopoldově muzeu budeme obdivovat kresby a malby Francouze Toulouse – Lautreca.
Vložil(a) Radka Olivová dne 14.10.2014 16:45
Vložil(a) Radka Olivová dne 14.10.2014 14:47

                                                                         

Vložil(a) Gabriela Papoušková dne 14.10.2014 8:37
Vložil(a) Gabriela Papoušková dne 10.10.2014 7:15
Po třech hodinách hudební výchovy, strávených nad tématem lidová hudba, prezentovalo 6 vytvořených skupin třídy V1A svoji práci . První skupina nás seznámila s nejpoužívanějšími intervaly v lidové hudbě - tercií a sextou, druhá měla tipy lidových kapel, poznali jsme cimbálovku, dudáckou  a hudáckou kapelu.
Vložil(a) Radka Olivová dne 9.10.2014 17:07
Vložil(a) Radka Olivová dne 6.10.2014 14:56
Vložil(a) Radka Olivová dne 6.10.2014 14:15
Sek­ce an­g­lic­ké­ho ja­zy­ka po dvou le­tech opět po­řá­dá škol­ní vzdě­lá­va­cí zá­jezd do Lon­dý­na, ten­to­krát v kom­bi­na­ci s uni­ver­zit­ním Ox­for­dem a War­ner Bros Stu­di­em, kde se na­tá­če­ly fil­my o Har­ry Po­tte­ro­vi. Jak­ko­li vzdá­le­ná se ta­to ak­ce mů­že zdát (ter­mín: 22. 6. - 26. 6. 2015), je tře­ba zá­jezd re­zer­vo­vat již ny­ní.                                                                                              
Vložil(a) Radka Olivová dne 2.10.2014 17:15
Vložil(a) Radka Olivová dne 1.10.2014 12:19
Vložil(a) Radka Olivová dne 29.9.2014 8:04
Vložil(a) Radka Olivová dne 28.9.2014 8:33
Vložil(a) Radka Olivová dne 26.9.2014 17:59
Vložil(a) Radka Olivová dne 26.9.2014 17:16
Vložil(a) Radka Olivová dne 26.9.2014 13:34

    

Vložil(a) Radka Olivová dne 26.9.2014 12:57
Vložil(a) Radka Olivová dne 25.9.2014 8:07
Vložil(a) Gabriela Papoušková dne 24.9.2014 9:55
Vložil(a) Radka Olivová dne 24.9.2014 7:52
Vložil(a) Radka Olivová dne 23.9.2014 23:16
Vložil(a) Radka Olivová dne 23.9.2014 15:26
Vložil(a) Radka Olivová dne 23.9.2014 8:28
Vložil(a) Gabriela Papoušková dne 22.9.2014 15:03

Slyšeli jste někdy slova Alberta Einsteina: „Chci poznat úmysly Boží – zbytek jsou jen drobnosti“? I těmito slovy Velkého myslitele se dá popsat smysl CERNu, na jehož výstavě někteří z žáků fyzikálních seminářů a bloků byli 17. září 2014 v Praze.

Vložil(a) Radka Olivová dne 22.9.2014 8:21
Vložil(a) Radka Olivová dne 19.9.2014 18:34
Vložil(a) Radka Olivová dne 19.9.2014 12:00
Vložil(a) Gabriela Papoušková dne 19.9.2014 10:04

Náš maskot

Náš maskot

Slávinka

Odkazy

Nadační fond Gymnázia Jiřího Ortena


Naši partneři:

AASKOL


Školní informační systém

Stonožka

České muzeum stříbra Kutná Hora

GASK

Učitel ONLINE

Jazyky interaktivně 


Město Kutná Hora

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Středočeský kraj