Přírodovědný kroužek

V úterý dne 7. 12.2021 proběhne laboratorní cvičení přírodovědného kroužku. Pozvání platí pro studenty vyššího i nižšího gymnázia. Oborem je biologie a téma zní: „Vše co jste chtěli vědět o myších spermiích a báli jste se zeptat„. Barvení a příprava preparátů, mikroskopické pozorování, morfologie, počet a kvalita spermií.

Začátek je od 16:00 hod. v laboratoři biologie pod vedením Mgr. Petra Flachse Ph.D. V případě zájmu se hlaste ne jeho e-mail. Kapacita laboratorního cvičení je pouze 16 žáků.

Projekt Právo od studenta ke studentům

Pokud chcete diskutovat o vybraných tématech, které hýbou Českou republikou a chcete znát i legislativní úhel pohledu, jste srdečně zváni na další díl práva s Jakubem Bradnou.

Název tématu: „Ohlédnutí za vládními pandemickými opatřeními a povinné očkování“ zejména s odkazy na rozhodovací praxi NSS a ÚS o koronavirových opatřeních.

Čas a místo: v 16:00 ve sborovně ve čtvrtek 2. 12. 2021

Pozvánka na dny otevřených dveří

Zveme zájemce o studium na dny otevřených dveří, které se konají v pátek 3. prosince od 9:00 do 14:00 hod. a v sobotu 4. prosince od 9:00 do 11:00 hod. Vstup bude povolen pouze očkovaným, popř. těm, kteří se prokáží potvrzením o prodělání nemoci Covid – 19 v posledních šesti měsících, nebo platným PCR testem (72 hodin) osobám do dovršení 18 let věku, nebo osobám, které se nemůžou podrobit očkování. Na setkání s žáky i rodiči se těší studenti v roli průvodců a ředitel školy.

Číst více

Přírodovědný kroužek

V úterý dne 30.11.2021 proběhne laboratorní cvičení přírodovědného kroužku. Pozvání platí pro studenty vyššího i nižšího gymnázia. Oborem je fyzika a téma zní: a) hydraulický lis pomocí injekčních stříkaček b) měření napětí v zásuvce sondou Pasco c) výkon lidského těla při běhu do schodů d) měření hustoty lidského těla pomocí odměrného válce, chyby v měření

Začátek je od 16:00 hod. v laboratoři fyziky pod vedením Ing.. O. Šíly.

Fyzika - detaily

Veletrh 2021

Zahrada 2021

Veletrh 2018

Oslavy GJO 160

Den otevřených dveří

Autorský muzikál

Veletrh 2016

Animace

We love GJO