Začátek školního roku 2021/2022 vzhledem ke COVID-19

V příspěvku naleznete několik základních informací, které se týkají začátku nového školního roku. Ve středu 1. 9. 2021 se v 8:05 hod. žáci sejdou se svými třídními učiteli v kmenových třídách, kde proběhne i první testování. Pokud budou chtít žáci vidět pasování nových studentů, mohou se dobrovolně zúčastnit. Začátek je v 8:45 hod. v aule školy (nutná rouška).

Číst více

Adaptační kurzy

V1A: 25. 8. – 26. 8. 2021, třídní učitel Mgr. P. Flachs, Ph.D.

C1A: 27. 8. – 28. 8. 2021, třídní učitelka Mgr. Štěpánka Králová

C1B: 30. 8. – 31. 8. 2021, třídní učitelka Mgr. Jana Svobodová

Více info zde

Antigenní testování nových žáků na covid-19 zajistí škola při nástupu na adaptační kurz, výjimku mají žáci, kteří jsou očkovaní a ti, kteří doloží potvrzení o tom, že v posledních 180 dnech prodělali onemocnění, nebo mají platný PCR test.

Covid – informace pro školy při návratu ze zahraničí

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že dne 8. 7. 2021 bylo vydáno ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví k omezení překročení státní hranice České republiky, s účinností od 9. 7. 2021. Toto ochranné opatření upravuje pravidla pro návrat zaměstnanců nebo také dětí, žáků a studentů ze zahraničí. Odkaz

V6A v Praze

Neznámé Hradčany a Malou Stranu poznávala v úterý 22. června třída V6A. Po procházce malebným Novým Světem jsme se zastavili v bývalém klášteře karmelitek, který nyní funguje jako duchovní centrum Fortna.

Číst více

Veletrh 2018

Oslavy GJO 160

Den otevřených dveří

Autorský muzikál

Veletrh 2016

Animace

We love GJO