Přírodovědný kroužek – fyzika

V úterý dne 16. 1. 2024 proběhne laboratorní cvičení přírodovědného kroužku. Pozvání platí pro studenty vyššího i nižšího gymnázia. Oborem je fyzika a téma zní: Elektromagnetická indukce. Začátek je od 16:00 hod. pod vedením Ing. Ondřeje Šíly.

Přírodovědný kroužek – chemie

V úterý 9. 1. 2024 od 16:00 hod. proběhnou pro žáky primy až kvarty laboratorní cvičení z chemie v rámci Přírodovědného kroužku. Tématem jsou Krystaly kolem nás. Zájemci, ať se hlásí u paní Kapitánové buď ústně, nebo emailem.

Veletrh 2023

Veletrh 2021

Zahrada 2021

Veletrh 2018

Oslavy GJO 160

Den otevřených dveří

Autorský muzikál

Veletrh 2016

Animace

We love GJO